Thời sự - Chính trị
Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 6 tháng cuối năm 2017
8:6' 17/6/2017

Chiều 16-6-2017, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương) tổ chức sơ kết công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017.     
Đồng chí Đỗ Việt Hà, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Bám sát Kế hoạch công tác năm, trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã tổ chức được 13 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 994 học viên (đạt 73.6% so với kế hoạch năm 2017 đã đề ra), trong đó có 7 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 552 đảng viên dự bị, đạt 87.5% kế hoạch năm 2017; 5 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho 368 quần chúng ưu tú, đạt 62.5% kế hoạch năm 2017; 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cho 74 bí thư chi bộ và cấp ủy viên, đạt 33% kế hoạch năm 2017. Thực hiện Kết luận số 120-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trung tâm đã phối hợp với Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức 1 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho 80 học viên.

Trung tâm đã liên kết, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước. Cụ thể, đã phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và Văn phòng Đảng ủy Khối tổ chức triển khai, xây dựng chương trình, kế hoạch, hoàn thiện thủ tục cho Đoàn đi học tập, công tác tại nước ngoài theo yêu cầu của Văn phòng Đề án 165 (Ban Tổ chức Trung ương). Tổ chức đoàn đi học tập, nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản từ ngày 4 đến 16-3-2017 cho 18 cán bộ lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên. Sắp tới sẽ triển khai Đoàn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Ngoài nước đi học tập, nghiên cứu ngắn hạn tại Cộng hòa Pháp cho 19 cán bộ lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên tổ chức vào tháng 7-2017.

Liên kết, phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội quản lý và tổ chức cho 77 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K28B-16 đi thực tế tại Lào Cai. Liên kết, phối hợp với Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức K4-CT2 năm 2017 cho 84 học viên. Đối tượng là cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng, phó phòng và tương đương; chuyên viên chuẩn bị thi chuyển ngạch chuyên viên chính. Liên kết, phối hợp với Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ quản lý và tổ chức cho 66 học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I năm 2017 đi thực tế tại tỉnh Hải Dương. Đối tượng là lãnh đạo cấp vụ và tương đương; lãnh đạo cấp phòng và tương đương; chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch từ 3 năm trở lên.

Các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối để tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ các mặt công tác xây dựng đảng nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cho cán bộ chuyên trách, các ủy viên cấp ủy và bí thư chi bộ về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy cơ sở, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong Khối.

6 tháng cuối năm 2017, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể như sau:

Một là, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ; xây dựng kế hoạch dài hạn để đào tạo cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể; xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành đội ngũ chuyên gia, cán bộ tham mưu hiệu quả. Đổi mới tư duy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch cán bộ, coi trọng bồi dưỡng kỹ năng mềm.

Hai là, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải thiết thực phù hợp với yêu cầu từng đối tượng, chú trọng cập nhật kiến thức mới, gắn lý thuyết với thực hành, tăng kiến thức về tư duy và tầm nhìn chiến lược. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phải đạt được bốn mục đích của đào tạo, bồi dưỡng là: kiến thức, phương pháp, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp. Đổi mới dựa trên mô tả việc làm người lao động, cụ thể hóa thành các tiêu chí và mô hình hóa việc đào tạo.

Ba là, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục phẩm chất đạo đức để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Khối các cơ quan Trung ương vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Bốn là, tiếp tục tổ chức và quản lý các lớp liên kết, phối hợp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

 

Minh Phượng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS