Thời sự - Chính trị
Điện mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Căm-pu-chia
20:15' 27/6/2017Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Căm-pu-chia (28-6-1951 - 28-6-2017), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Căm-pu-chia.

Nội dung bức Điện có đoạn viết:


"Trong 66 năm qua, Đảng Nhân dân Căm-pu-chia đã lãnh đạo nhân dân Căm-pu-chia vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cứu nhân dân và đất nước Căm-pu-chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng và hồi sinh đất nước, thực hiện thắng lợi đường lối hòa bình, hòa hợp dân tộc, luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước Căm-pu-chia.

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng Đảng Nhân dân Căm-pu-chia và nhân dân Căm-pu-chia đã đạt được những thành tựu to lớn trong thời gian qua; chúc mừng Đảng Nhân dân Căm-pu-chia vừa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa 4.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Căm-pu-chia, nhân dân Căm-pu-chia nhất định sẽ giữ vững hòa bình, ổn định, đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam rất vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Căm-pu-chia vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới."
Nguồn: TTXVN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS