Thời sự - Chính trị
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
17:33' 29/6/2017
Ngày 29-6-2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.


    

                             Đ/c Trần Hồng Hà (đứng) phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) bằng hình thức hội nghị trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức cùng ngày. 3 Nghị quyết được quán triệt gồm: Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hội nghị cũng đã được nghe 10 lượt ý kiến góp ý vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã biểu dương và đánh giá cao các ý kiến phát biểu góp ý vào  dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Trần Hồng Hà đề nghị các đảng bộ trực thuộc tích cực, khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) đến toàn thể đảng viên trong từng đảng bộ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10-8-2017. Đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), bảo đảm thiết thực, hiệu quả.


Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS