Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Điện Biên triển khai công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2017
17:40' 4/7/2017
Ngày 4-7-2017, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.
Đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị


6 tháng đầu năm 2017, dứoi sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác tổ chức xây dựng đảng của tỉnh đạt kết quả nhiều mặt, trong đó, số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tăng, giảm tỷ lệ bản "trắng" đảng viên. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh kết nạp mới 1.072 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh lên 35.676 đảng viên (đạt 53,6%). Số thôn, bản “trắng” đảng viên giảm từ 60/1813 bản xuống còn 51/1813 bản. Hiện nay, toàn tỉnh có 646 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 419 chi bộ cơ sở, 225 đảng bộ cơ sở và 2.601 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã nỗ lực chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Chuyên đề số 04-NQ/TU ngày 23-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”. Các đảng bộ cấp trên cơ sở đã chỉ đạo tốt công tác phát triển đảng viên, xóa bản “trắng” đảng viên như: Đảng bộ huyện Nậm Pồ (kết nạp 143  đảng viên mới, xóa 5 bản “trắng” đảng viên), Đảng bộ huyện Mường Nhé (kết nạp 166 đảng viên mới, xóa 1 bản “trắng” đảng viên)… Nhìn chung, công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ đã được cấp ủy các cấp quan tâm đúng mức, đạt cả về số lượng và chất lượng.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Nhiều đảng bộ đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai các nghị quyết về đổi mới phương pháp sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu thực hiện tốt việc nhận xét, đánh giá cán bộ; thực hiện đúng chức năng phân cấp nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên. Ban tổ chức các đảng bộ trực thuộc tỉnh cũng đã tham mưu thực hiện tốt công tác kiện toàn bộ máy tổ chức của địa phương mình theo đúng quy định, quy trình, dân chủ và khách quan. Đồng thời chú trọng công tác rà soát, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đúng yêu cầu về tiêu chuẩn, đối tượng và quy hoạch.

Kết luận hội nghị, đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nhấn mạnh các nội dung trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng đảng thời gian tới. Cụ thể, cấp ủy các cấp cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng đảng; kiện toàn bộ máy tổ chức - cán bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác tổ chức, công tác xây dựng đảng. Cấp ủy các cấp phải chú trọng tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; các nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 08-CT-TU ngày 30-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”…

Phong LâmBan Tổ chức Tỉnh ủy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS