Thời sự - Chính trị
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
18:18' 11/7/2017
Sáng 11-7-2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng ủy Khối và các đồng chí báo cáo viên đến từ các đảng bộ trực thuộc Khối các cơ quan Trung ương.


    
                                                                  Toàn cảnh hội nghị.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy và cấp ủy viên các cấp đã nâng cao được nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên các cấp. Nhờ vậy, chất lượng của công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt, nội dung thông tin luôn được đổi mới, phong phú, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế. Trong từng nội dung tuyên truyền đều kết hợp chặt chẽ những nội dung tuyên truyền tình hình chung của đất nước gắn với tình hình đặc thù của Đảng bộ Khối, bảo đảm thông tin vừa có nội dung chuyên sâu vừa có tính toàn diện, đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời từ Đảng ủy Khối đến các đảng bộ trực thuộc.

Đánh giá về đội ngũ báo cáo viên, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối bước đầu đã hoạt động nền nếp, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc, kịp thời tới các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối đã góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng ở các cơ quan Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; quán triệt sâu sắc và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên truyền miệng theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhất là bí thư cấp ủy đối với công tác tuyên truyền miệng, coi đây là một tiêu chí đánh giá công tác xây dựng đảng của các cấp ủy và chi bộ.

Trong công tác tuyên truyền miệng, cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền miệng, từ tuyên truyền cho số đông, tuyên truyền nhóm đến tuyên truyền cá nhân, từ tuyên truyền qua hội nghị đến tuyên truyền lồng ghép vào các chương trình văn hóa, văn nghệ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở phát huy vai trò tích cực, chủ động của đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đảng bộ Khối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên theo hướng nâng cao chất lượng, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, có kỹ năng tuyên truyền miệng tốt và có uy tín trong cơ quan, đơn vị.


Bá Thắng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS