Thời sự - Chính trị
Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ
16:33' 12/7/2017
Sáng 12-7-2017, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã tổ chức hội nghị về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.


    
                             Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Y tế; các đồng chỉ ủy viên Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; thành viên Hội đồng chuyên môn bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; lãnh đạo Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo các bệnh viện: Hữu Nghị, Trung ương Quân đội 108, Thống Nhất, C-Đà Nẵng, 175, 19-8, Y học Cổ truyền Quân đội.

Thời gian qua, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã chỉ đạo các phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương, các bệnh viện nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh đối với các cán bộ cấp cao đang điều trị tại các bệnh viện; tiến hành xử lý những ca bệnh diễn biến phức tạp, chẩn đoán và điều trị khó. Tổ chức hàng trăm cuộc hội chẩn chuyên ngành, đưa ra kết luận bệnh chính xác, quyết định phác đồ điều trị đúng, xử lý điều trị thành công các ca bệnh nặng. Năm 2016, có 4.439 lượt cán bộ cao cấp vào điều trị các khoa Nội A, A11 các bệnh viện cán bộ, trong đó cán bộ đương chức 132 đồng chí, cán bộ hưu trí 4.307 đồng chí. Các phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương thực hiện tốt chức năng bác sỹ tiếp cận theo dõi sức khỏe cán bộ cao cấp, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại khu vực Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, qua khám sức khỏe định kỳ và theo dõi thường ngày đã phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.

Cử 48 lượt giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ thuộc Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ tham gia phục vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho 32 Đoàn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đi công tác nước ngoài (năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017). Ban đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức phục vụ làm tốt công tác đối ngoại trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ cao cấp của bạn Lào, Căm-pu-chia.

Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, đã tổ chức khám, điều trị chăm sóc sức khỏe cho 48 đoàn cán bộ cao cấp của Lào, 9 đoàn cán bộ cao cấp của Căm-pu-chia, trong đó có nhiều đồng chí là nguyên thủ quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện tốt các hướng dẫn, quy định về công tác bảo vệ sức khỏe, công tác y tế. Phòng khám - quản lý sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố hiện đang quản lý, chăm sóc 140.961 cán bộ. Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đã khám 422.896 lượt, qua khám bệnh đã có nhiều trường hợp phát hiện được bệnh sớm, điều trị kịp thời. Nhiều tỉnh, thành phố đã tiến hành củng cố hệ thống tổ chức bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của địa phương, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, kiện toàn hội đồng chuyên môn, triển khai có hiệu quả các hoạt động và từng bước nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ từ tuyến tỉnh đến huyện. 

Trong thời gian tới, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ từ việc quản lý đối tượng, chăm sóc, điều trị, điều dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành Quy định về chế độ chăm sóc, kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với cán bộ đương chức diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

2. Tổng hợp báo cáo và đề xuất Ban Bí thư về Đề án Chương trình mục tiêu bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2017-2021.

3. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trong nghiên cứu sửa đổi Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 24-12-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về “bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tỉnh”, tiến hành khảo sát tại các địa phương để đề xuất sửa đổi mô hình tổ chức bộ máy phù hợp với tình hình mới.

4. Đề nghị Bộ Y tế triển khai kết luận tại Thông báo số 127-TB/TW ngày 3-4-2013 của Ban Bí thư về việc xây dựng các Phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương; phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng đề án đầu tư, nâng cấp Phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương 5 và 2B thành Trung tâm khám, chữa bệnh ban đầu phục vụ cán bộ cao cấp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

5. Tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện một số chế độ chính sách, quy định chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ cao cấp như chế độ khám sức khỏe định kỳ, chế độ hỗ trợ điều trị trong và ngoài nước… Nghiên cứu bổ sung chế độ chính sách, điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề cho đội ngũ chuyên môn.

6. Phối hợp với các ban, bộ, ngành, đơn vị triển khai có hiệu quả các hoạt động công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, phát huy thế mạnh của các ban, bộ, ngành.

7. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng chuyên môn Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Hội đồng chuyên môn các miền, Hội đồng dinh dưỡng và các cơ sở chăm sóc, điều trị cán bộ của Trung ương và các địa phương nhằm nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về quản lý và chuyên môn đối với các khoa Nội A, khoa A11 thuộc các bệnh viện cán bộ, các Phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thời gian qua. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tích cực, khẩn trương tham mưu xây dựng dự thảo Quy định về chế độ chăm sóc, kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với cán bộ đương chức diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý để sớm trình Bộ Chính trị; đánh giá và điều chỉnh lại một số nội dung của Chương trình bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Cần sớm tổng kết việc thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tỉnh”, trong đó Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố chủ động nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa phương. Gắn hoạt động thăm khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cán bộ với các bệnh viện, các cơ sở y tế để thu hút đội ngũ bác sỹ giỏi, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị y tế hiện đại; mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ.

Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS