Thời sự - Chính trị
Danh sách cán bộ đủ điều kiện dự thi chức danh vụ trưởng 3 vụ: Chính sách cán bộ, Cơ sở Đảng, Địa phương III
17:55' 1/8/2017BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

*


Hà Nội, ngày  01 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

CHỨC DANH VỤ TRƯỞNG 3 VỤ:

CHÍNH SÁCH CÁN BỘ, CƠ SỞ ĐẢNG, ĐỊA PHƯƠNG III

 Thực hiện kế hoạch thi tuyển chức danh vụ trưởng 3 vụ: Vụ Chính sách cán bộ, Vụ Cơ sở Đảng và Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương thông báo danh sách các đồng chí đủ điều kiện dự thi như sau (xếp theo vần ABC):

I. Các đồng chí đủ điều kiện dự thi Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ: 05 đồng chí, gồm:

1. Đồng chí Trương Quốc Bảo, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ;

2. Đồng chí Trần Thanh Cương, Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ;

3. Đồng chí Đỗ Phương Đông, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách cán bộ;

4. Đồng chí Phạm Thị Hồng Sâm, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ.

5. Đồng chí Trần Trung Vinh, Phó Chánh Văn phòng Đề án 165.

II. Các đồng chí đủ điều kiện dự thi Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng: 03 đồng chí, gồm:

1. Đồng chí Kiều Cao Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ;

2. Đồng chí Phạm Mạnh Khởi, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Cơ sở Đảng;

3. Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Phó vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng

III. Các đồng chí đủ điều kiện dự thi Vụ trưởng Vụ Địa phương III: 04 đồng chí, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó vụ trưởng Vụ Đảng viên;

2. Đồng chí Nguyễn Bùi Khiêm, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ;

3. Đồng chí Nguyễn Xuân Liết, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ;

4. Đồng chí Đào Công Nhanh, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Địa phương III.

        Ngày 01-8-2017, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã gặp mặt các đồng chí đủ điều kiện dự thi để giao chủ đề; quán triệt nội dung, yêu cầu xây dựng đề án; phổ biến hình thức thi…

Các đồng chí dự thi sẽ có thời gian 30 ngày để xây dựng đề án, tính từ 01-8-2017. Trong thời gian chuẩn bị đề án, các đồng chí dự thi được tiếp xúc và tìm hiểu thêm thông tin về vụ có chức danh thi tuyển để phục vụ cho việc xây dựng đề án.

Thời gian thi cụ thể của từng chức danh sẽ có thông báo sau.

----

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS