Thời sự - Chính trị
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
7:24' 9/8/2017

Chiều 8-8-2017, tại Hà Nội, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và đánh giá 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc.    
                              Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh có 24 quận, huyện và 322 phường, xã, thị trấn với trên 10 triệu dân. Đảng bộ Thành phố hiện có 68 đảng bộ trực thuộc với 2.324 tổ chức cơ sở đảng và 218.020 đảng viên. 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tập trung tổng kết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung, kiện toàn nhân sự các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố; kiên trì thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung chỉ đạo xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy đối với công tác quy hoạch cấp ủy trực thuộc làm cơ sở tiến hành và rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X và quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI.

Qua 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung như: Việc kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; rà soát thực hiện một số chính sách cán bộ còn bất cập, vướng mắc, trọng tâm là thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn; việc sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện chế độ, chính sách khi thực hiện tinh giản biên chế; xây dựng chính sách nhà ở, đất ở; xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ giữa Ban Tổ chức Trung ương với Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh; một số nội dung, chuyên đề về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh thời gian qua; đồng thời khẳng định, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh luôn có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Thành phố cần chủ động giải quyết, tháo gỡ những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thuộc thẩm quyền; tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương theo nội dung Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020 đã ký kết giữa hai cơ quan; thường xuyên trao đổi, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS