Thời sự - Chính trị
Bắc Kạn quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó cơ quan, đơn vị
7:28' 9/8/2017
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.


Quy định cụ thể, lần đầu tiên được ban hành này góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương thi hành chức trách, nhiệm vụ người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy Bắc Kạn quy định trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu, về xử lý trách nhiệm khi vi phạm như: sẽ không bổ nhiệm lại, bố trí chức vụ thấp hơn hoặc khuyến khích từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo kết luận thiếu tinh thần trách nhiệm làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ và uy tín, danh dự của cơ quan, đơn vị.

Để đơn, thư thuộc thẩm quyền giải quyết tồn đọng, kéo dài, vượt cấp, gây bức xúc cho tổ chức, công dân. Đưa ra ý kiến chỉ đạo bằng văn bản không rõ ràng, làm cho cấp dưới không có cơ sở thực hiện hoặc thực hiện trái pháp luật; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản trái quy định; để cấp dưới vi phạm pháp luật thì người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sẽ không bổ nhiệm lại, bố trí chức vụ thấp hơn hoặc khuyến khích từ chức, miễn nhiệm chức vụ.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị điều chuyển bố trí công tác khác khi để cán bộ dưới quyền tham nhũng, lãng phí, bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên; xử lý không nghiêm minh, bao che cho hành vi vi phạm của cấp dưới; cơ quan có thẩm quyền đánh giá hai năm liền ở mức độ hoàn thành nhiệm vụ, một năm không hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ chậm tiến độ ba lần/năm; để cấp dưới nhũng nhiễu; có dưới 50% số phiếu tín nhiệm.

Việc xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sẽ được thực hiện hằng năm, hoặc ngay sau khi có kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát, điều tra của cơ quan có thẩm quyền.

THẾ BÌNH

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS