Thời sự - Chính trị
Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020
17:31' 10/8/2017
Sáng 10-8-2017, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ (Đảng bộ Ban Tổ chức Trung ương) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.


    
Đ/c Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ, nhiệm kỳ 2017-2020.

Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ hiện có 8 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của từng đảng viên, Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể là:

Chú trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn, quy định của Trung ương. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì thường xuyên, đều đặn chế độ sinh hoạt định kỳ. Nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ đã tổ chức được 8 kỳ sinh hoạt chuyên đề.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chủ động rà soát danh sách, báo cáo Lãnh đạo Ban trình Bộ Chính trị mời 151 đại biểu khách mời trong nước dự phiên khai mạc và bế mạc Đại hội. Nghiên cứu hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Ban trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xét khen thưởng đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI không tiếp tục tái cử khóa XII. Tham mưu Lãnh đạo Ban trình Ban Bí thư để xây dựng và ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cấp ủy viên các cấp không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ, với cán bộ chuyên trách công tác ở Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội không đủ điều kiện về tuổi tái cử theo nhiệm kỳ.

Kịp thời tham mưu trình Lãnh đạo Ban ký ban hành văn bản hướng dẫn bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tham mưu Lãnh đạo Ban phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thí điểm xét thăng hạng viên chức trong hệ thống học viện và các trường chính trị cấp tỉnh; tham mưu xây dựng quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tham mưu tổ chức thành công các kỳ thi chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015, 2016. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực triển khai nghiên cứu, xây dựng một số đề án: Đề án chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; Đề án Quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Đề án cải cách tiền lương cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội...

Vụ đã hoàn thành khối lượng lớn công việc thường xuyên như: xây dựng, thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; bổ nhiệm ngạch, xếp lương, nâng lương, hiệp y khen thưởng đối với các cán bộ diện Trung ương quản lý và các chế độ chính sách về tang lễ, nghỉ hè, nghỉ dưỡng đối với cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ diện Trung ương quản lý. Mỗi năm xử lý, giải quyết khoảng 150 đơn, thư về chế độ chính sách. Kết quả đánh giá xếp loại hằng năm, Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ luôn đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” (năm 2015 đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Tập thể Vụ vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (2015); được tặng Bằng khen của Trưởng ban (2016).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ tiếp tục lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng ủy, Lãnh đạo Ban giao, đặc biệt là triển khai hoàn thành Đề án chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; tham mưu để sửa đổi những chính sách không còn phù hợp. Tăng cường phối hợp với các vụ, cục, đơn vị trong Ban và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Tuân thủ nghiêm túc quy định, quy chế của cơ quan; duy trì tốt sinh hoạt chi bộ định kỳ, chú trọng tự phê bình và phê bình; đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích chung của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.

Đại hội đã bầu đồng chí Đỗ Phương Đông, Phó Vụ trưởng phụ trách vụ và đồng chí Trương Quốc Bảo, Phó Vụ trưởng vào Chi ủy Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ nhiệm kỳ 2017-2020.


Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS