Thời sự - Chính trị
Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp
16:3' 28/8/2017
Sáng 28-8-2017, tại Hà Nội, Chi bộ Phòng Tổng hợp (Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.


 
                    Đ/c Hoàng Trọng Hưng trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ Phòng Tổng hợp đã bám sát nhiệm vụ, chương trình công tác của Lãnh đạo Ban, của Đảng ủy cơ quan, đoàn kết, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể là:

Quán triệt và triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn, quy định của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham mưu thực hiện Kế hoạch phục vụ Đại hội XII của Đảng; tham gia Tổ giúp việc đồng chí Thường trực Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII; tham mưu ban hành Quy chế và Kế hoạch tổ chức các đoàn dự và tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban thực hiện Chương trình công tác năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham mưu bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế, quy trình liên quan đến công tác nội bộ của cơ quan. Đình kỳ tổng hợp tiến độ, kịp thời tham mưu Thường trực Lãnh đạo Ban đôn đốc các vụ, cục, đơn vị triển khai các đề tài, đề án, nhiệm vụ. Tham mưu góp ý dự thảo đề án, văn bản của các ngành, địa phương, đơn vị gửi đến Ban liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban của cơ quan, của Ngành và báo cáo định kỳ với Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chất lượng các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất được nâng lên. Hoàn thành đề án khoa học “Đổi mới một số nội dung công tác thống kê Ngành Tổ chức xây dựng Đảng hiện nay”. Tham gia xây dựng và thực hiện Kế hoạch đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và phục vụ các hội nghị, hội thảo, buổi làm việc, các chuyến công tác cơ sở của Lãnh đạo Ban. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban các kiến nghị, đề xuất của địa phương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Phối hợp với các vụ, cục, đơn vị tham mưu Lãnh đạo Ban các văn bản giải đáp những kiến nghị, đề xuất, kịp thời trả lời, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị.

Chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đối ngoại của Ban. Tham gia tổ chức đón tiếp, chuẩn bị nội dung làm việc, phục vụ các buổi làm việc của Lãnh đạo Ban với các Đảng chính trị và các đoàn khách quốc tế. Chủ trì tham mưu quản lý, điều hành hoạt động Trang tin điện tử của Ban; xây dựng và thực hiện Kế hoạch xuất bản sách của Ban. Kết quả đánh giá xếp loại hằng năm, Chi bộ Phòng Tổng hợp đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” (năm 2015).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Phòng Tổng hợp trong nhiệm kỳ vừa qua. Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị Chi bộ Phòng Tổng hợp tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và nội quy, quy chế cơ quan. Bám sát chương trình công tác của Lãnh đạo Ban, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các văn bản, báo cáo; kiểm soát văn bản chặt chẽ, bảo đảm tham mưu đúng, chính xác, kịp thời. Duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện nghiêm túc nói đi đôi với làm, tự phê bình và phê bình; xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ các đảng viên trẻ. Tăng cường phối hợp với các vụ, cục, đơn vị trong Ban cũng như các đơn vị, địa phương.
 
Đ/c Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy; đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2017-2020.
Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS