Thời sự - Chính trị
Huyện Mường Nhé: Số đảng viên kết nạp đứng đầu tỉnh Điện Biên
6:52' 1/9/2017
Lễ kết nạp đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Mường Nhé.
Đảng bộ huyện Mường Nhé (Điện Biên) có 42 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 14 đảng bộ cơ sở và 28 chi bộ cơ sở; 136 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 1.726 đảng viên. Từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng bộ huyện Mường Nhé kết nạp được 166 đảng viên, đứng đầu về số lượng phát triển đảng viên mới so với 14 đảng bộ trực thuộc tỉnh Điện Biên.


Tỷ lệ phát triển đảng viên của huyện vượt 66% so với nghị quyết năm và vượt 88% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tổng số đảng viên được kết nạp, tuổi đời từ 18 - 30 tăng 58,14% so với năm 2016; trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tăng 44% đối với trung học chuyên nghiệp và tăng 54,8% đối với đại học. Việc phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy chú trọng quan tâm cả về số lượng và chất lượng.

Bám sát Nghị quyết Chuyên đề số 04-NQ/TU ngày 23-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”, huyện Mường Nhé đã đề ra nhiều giải pháp để chỉ đạo cấp ủy cơ sở tập trung rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển đảng viên của từng đảng bộ. Theo đó, huyện chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc căn cứ thực tế ở địa phương để xây dựng kế hoạch phát triển đảng cụ thể, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng; lãnh đạo các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó để đoàn viên, hội viên rèn luyện, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. 6 tháng đầu năm 2017, trong số 166 đảng viên mới được kết nạp, có 137 đảng viên là đoàn viên thanh niên, chiếm tỷ lệ 82,53%.

Do thực hiện nhiều giải pháp nên từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 404 đảng viên mới, đạt 80,8% so với nghị quyết nhiệm kỳ đề ra, góp phần “xóa” được 28 bản “trắng” đảng viên, giảm tỷ lệ bản “trắng” đảng viên từ 38 xuống còn 10/118 bản (tỷ lệ còn dưới 10%, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ đề ra). Trong giai đoạn 2017-2020, huyện Mường Nhé đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; quyết tâm đến hết nhiệm kỳ 100% thôn, bản đều có đảng viên, đều có chi bộ. 

Phong Lâm Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS