Thời sự - Chính trị
Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
8:56' 2/11/2017
Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến Tỉnh ủy mở rộng, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì và trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị.Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội; trưởng, phó phòng và tương đương trực thuộc các Ban xây dựng Đảng; phóng viên báo Quảng Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Nam, Cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại Quảng Nam. Tại điểm cầu 18 huyện, thị, thành ủy, 100% Ban Thường vụ và Ban Chấp hành huyện ủy, thị ủy, thành ủy dự.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương  6 (khóa XII) về đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; tóm tắt nội dung 4 Đề án lớn do các cơ quan tham mưu của Đảng nghiên cứu, xây dựng và trình Hội nghị gồm: Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Đề án “Công tác dân số trong tình hình mới"; Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; thông báo một số nội dung quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến nay và một số vấn đề về công tác cán bộ được đưa ra xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 6.

Kết luận hội nghị trực tuyến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở các thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và sau khi tiếp nhận các văn bản chính thức từ các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ phân công các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh; xây dựng Chương trình hành động để Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII sớm đi vào cuộc sống.

Phan Thanh HậuBan Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS