Thời sự - Chính trị
Hà Tĩnh: Nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện chiến lược cán bộ
7:12' 3/11/2017
Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) (Hà Tĩnh tháng 10-2017).

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí: Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), trong hơn 20 năm qua, đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được nâng cao về mọi mặt: cơ cấu đồng bộ; trình độ đào tạo về lý luận và chuyên môn được chuẩn hóa, nâng cao; đạo đức, phẩm chất, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Việc đánh giá cán bộ các cấp được thực hiện định kỳ hằng năm, gắn với kiểm điểm, phân loại đảng viên, phê bình và tự phê bình bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả và thực chất. 

Từ năm 2008 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với đội ngũ cán bộ theo phân cấp quản lý. Trên cơ sở đó, BTV Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp bước đầu đánh giá khách quan, chính xác hơn chất lượng đội ngũ cán bộ để kịp thời điều chỉnh, bố trí, điều động, sắp xếp công việc hợp lý… Công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ được quan tâm chỉ đạo, có nhiều đổi mới tích cực, được đánh giá cao về tính minh bạch, công bằng, hiệu quả. Từ năm 2007 đến nay, khối nhà nước đã tổ chức 9 đợt thi tuyển công chức, viên chức với 1.814 người được tiếp nhận vào làm việc; năm 2011 đến nay, khối đảng, đoàn thể tổ chức 4 đợt thi tuyển.         

Hiện nay, toàn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh có 20 huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, trong đó có 763 đảng bộ, chi bộ cơ sở, với 96.019 đảng viên. Nhìn chung, hầu hết cấp ủy đã nghiêm túc quán triệt tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X). Tuy nhiên, một số nơi còn chưa thưc sự coi trọng việc sinh hoạt chi bộ, chưa tổ chức thành hoạt động thường xuyên nên ảnh hưởng đến hiệu quả sinh hoạt chi bộ. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) tại các địa phương. Các đại biểu cũng cho rằng, cần quan tâm hơn nữa đến chế độ phụ cấp cán bộ cơ sở; phân cấp công tác tuyển dụng cán bộ về cho cấp huyện; có quy chế riêng đối với cán bộ hoạt động đoàn thể tại cơ sở để tạo động lực cống hiến; vẫn còn một số điểm chưa hợp lý trong quy định tinh giản biên chế… 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ đối với sự phát triển của tỉnh qua các thời kỳ. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ vẫn còn một số hạn chế, chưa ngang tầm với nhiệm vụ đưa “Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại” mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã đề ra. Một số cán bộ thiếu tâm huyết, trách nhiệm, chủ nghĩa cá nhân; nguồn cán bộ có nơi hẫng hụt; một số cán bộ vi phạm kỷ luật bị xử lý; công tác đánh giá cán bộ một số nơi còn mang tính hình thức… 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương và quan điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về công tác cán bộ. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; thường xuyên rà soát, đánh giá, phát hiện để bổ sung, kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Cùng với đó, cần sớm xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ theo khung tiêu chuẩn chức danh; đặc biệt, cấp ủy phải tiếp thu ý kiến đa chiều để bảo đảm khách quan trong đánh giá, sàng lọc, bổ nhiệm cán bộ. 

Về nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các chi bộ phải bảo đảm sinh hoạt đúng thời gian quy định, tập trung theo chuyên đề, tránh hình thức; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt phải phù hợp với từng loại hình chi bộ…

Trần Đình Hưng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS