Thời sự - Chính trị
Hội thảo “Từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến Cách mạng Tháng Tám và con đường giải phóng dân tộc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
6:53' 8/11/2017

Đó là chủ đề hội thảo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức ngày 7-11-2017 tại Đà Lạt nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Hơn 200 đại biểu là cán bộ quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan đảng, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh và các nhà khoa học, giảng viên ở Học viện Lục quân Đà Lạt, các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị tỉnh Lâm Đồng tham dự Hội thảo.    
Đ/c Dương Công Hiệp, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, gần 40 tham luận, bài viết đã tập trung phân tích, nêu bật tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917; ý nghĩa đặc biệt, ảnh hưởng to lớn và quá trình vận dụng khoa học, sáng tạo những giá trị và kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga vào thực tiễn Cách mạng Việt Nam; giá trị và bài học của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đối với Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.

Một số tham luận có nội dung khá sâu sắc, gắn giữa lý luận và thực tiễn, đồng thời liên hệ chặt chẽ giữa Cách mạng Tháng Mười Nga với Cách mạng Tháng Tám và các sự kiện lịch sử của Cách mạng Việt Nam như:“Chủ nghĩa Lênin, tư tưởng Cách mạng Tháng Mười đối với việc hình thành con đường giải phóng dân tộc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc” (PGS.TS. Cao Thế Trình, Trường Đại học Đà Lạt); “Lý luận xây dựng Đảng kiểu mới của V.I.Lênin với xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam” (Thiếu tướng, PGS.TS Trần Văn Bộ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng); “Vận dụng quan điểm của Lênin về nhà nước kiểu mới trong việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay” (Th.S Nguyễn Thị Bảy, Trường Chính trị Lâm Đồng).

Hội thảo đã cung cấp nhiều tư liệu lịch sử quý giá, góp phần bồi dưỡng trình độ lý luận, tăng cường truyền bá và giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Thanh HồngBan Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS