Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về công tác cán bộ
15:18' 16/11/2017

Triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7, sáng 16-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng ủy Khối; các đồng chí lãnh đạo các vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối…

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Khối điều hành Hội nghị.


Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương nêu: sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác cán bộ, luôn đặt công tác cán bộ lên vị trí hàng đầu. Hơn 87 năm qua và nhất là khi có Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, coi công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Do đó, việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ; tăng cường làm việc với các cấp ủy, chủ động phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh trong công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức, cán bộ.

Các cấp ủy chủ động tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), các kết luận của Trung ương gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng (khóa XII), các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư… qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức cán bộ; góp phần tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh.

Đảng ủy Khối, các cấp ủy thường xuyên quan tâm kiện toàn cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, qua đó đội ngũ cán bộ từng bước được trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn và kết quả của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ ra các hạn chế, bất cập, bài học từ thực tiễn; từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp để báo cáo Trung ương, đặc biệt là việc đánh giá, bổ nhiệm cán bộ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) trong những năm tiếp theo, các đại biểu đề nghị tiếp tục chú trọng nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác cán bộ; thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong các khâu giới thiệu ứng cử; thực hiện tốt các quy định về công tác tổ chức và cán bộ; thực hiện tốt chính sách cán bộ, gắn với bố trí, sử dụng và nâng cao chất lượng cán bộ… Quan tâm đến công tác tuyển chọn cán bộ, quy hoạch cán bộ và luân chuyển trong các cơ quan, đặc biệt là luân chuyển để gắn nhiệm vụ chính quyền, nhiệm vụ của Đảng. Để phát huy được năng lực của các cán bộ cần có luân chuyển giữa hệ thống nhà nước và hệ thống Đảng nhằm chia sẻ công tác quản lý nhà nước, cũng như lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng.

Hội nghị nhấn mạnh việc tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước.
Hồng PhúcẢnh: Mỹ Hạnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS