Thời sự - Chính trị
Hội thảo “Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển đất nước hiện nay”
17:9' 5/12/2017
Quang cảnh Hội thảo.
Sáng 5-12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tạp chí Cộng sản đồng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển đất nước hiện nay-vấn đề và giải pháp”. Dự hội thảo có các đồng chí: GS, TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Cùng dự có các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực hội thảo.


Phát biểu tại Hội thảo, PGS. TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh: Huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đất nước là vấn đề đặt ra, yêu cầu quan trọng hàng đầu đối với quốc gia, ở mọi thời đại. Đây cũng là vấn đề cấp bách với nước ta hiện nay để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong hơn 30 năm đổi mới, nhờ đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, nền kinh tế nước ta có bước phát triển mạnh mẽ. Nước ta từ một nước nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các vật dụng sinh hoạt cần thiết đã trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp, sản xuất cung cấp đủ cho mọi nhu cầu ở trong nước và còn dư thừa để xuất khẩu ra thế giới với số lượng mỗi năm một tăng. Tuy nhiên, bên cạnh hàng loạt các thành tựu to lớn của nền kinh tế, Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức to lớn như tốc độ tăng trưởng chậm lại, môi trường ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt, bất bình đẳng gia tăng, năng suất lao động giảm… Nhìn toàn cục, Việt Nam vẫn là nước có nền kinh tế chậm phát triển so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Bởi vậy, nhiệm vụ hàng đầu của Việt Nam trong thời gian tới là phải tập trung đẩy mạnh việc thực hiện CNH, HĐH, để sớm đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

Gần 40 tham luận gửi đến Hội thảo cùng các ý kiến phát biểu trực tiếp đã làm rõ nhiều vấn đề bất cập, hạn chế trong huy động và sử dụng nguồn lực phát triển đất nước hiện nay, đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục. Các ý kiến cho rằng, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, tuy nhiên có thể hiểu nguồn nhân lực của một nền kinh tế là tổng hợp các yếu tố vật thể và phi vật thể tạo nên nền kinh tế của một đất nước và thúc đẩy nó phát triển. Nguồn lực có thể chia thành các nhóm cơ bản như: Nguồn lực con người mà trung tâm là nguồn lực lao động; nguồn lực đất đai và tài nguyên; nguồn lực tài sản, tài chính; nguồn lực khoa học-công nghệ; nguồn lực phi vật thể.

Trên cơ sở đó, nhiều ý kiến tham luận đi sâu làm rõ các vấn đề, thống nhất một số định hướng, chủ trương, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển đất nước hiện nay, như: Phân bổ nguồn lực Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy vai trò khoa học-công nghệ và nhân tố con người, nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển đất nước; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm về giáo dục, chính sách thu hút nhân tài để tăng cường sức mạnh từ nguồn lực con người; tạo môi trường thu hút mạnh đầu tư nước ngoài, tăng cường xuất khẩu để tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài...

Phan Nam

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS