Thời sự - Chính trị
Năm 2018 là “Năm công tác dân vận chính quyền”
15:58' 10/1/2018

Sáng 10-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận (CTDV) toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức TƯ trao Huân chương Độc Lập Hạng Nhất cho đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên phó trưởng Ban Dân vận TƯ.


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại điểm cầu trung tâm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhiều ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...

Báo cáo trung tâm tại hội nghị khẳng định: Năm 2017, CTDV của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về CTDV, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về CTDV gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước; được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; nhiều nơi thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Toàn ngành Dân vận tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về CTDV, công tác dân tộc, tôn giáo. Năm 2017, Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận nhiều địa phương đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường công tác phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện các đề án; tổ chức có hiệu quả các hội nghị chuyên đề, hội nghị giao ban CTDV theo khu vực. Những đóng góp của CTDV cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên cả nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của từng địa phương và của đất nước: Kinh tế - xã hội đạt 13/13 chỉ tiêu, vượt mức đề ra; công tác đối ngoại được tăng cường; việc tổ chức thành công năm APEC Việt Nam 2017 đã tạo thế và lực mới cho đất nước...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của CTDV trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo những thành công, kết quả ấn tượng của đất nước trong năm qua, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh (QP-AN); thực hiện tốt công tác đối ngoại…; tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân; tạo sự gắn kết và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước...

Đặc biệt, cả hệ thống chính trị đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng điểm để tập trung tiến hành CTDV; đẩy mạnh các phong trào thi đua; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII); lắng nghe và giải quyết hiệu quả những khó khăn, bức xúc của nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương; tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Những kết quả trên có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ làm CTDV; đã không ngại khó, ngại khổ, lăn lộn ở cơ sở, đi sâu, đi sát nhân dân. Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số mặt tồn tại, khuyết điểm mà toàn ngành Dân vận cũng như các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội cần kiên quyết khắc phục trong thời gian tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ, Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2018 được xác định là “Năm công tác dân vận chính quyền”; cần sự phối hợp tốt hơn, đồng bộ hơn giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; cả hệ thống chính quyền phải cùng vào cuộc làm tốt CTDV.

Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Chính phủ, đồng thời hướng dẫn Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện “Năm công tác dân vận chính quyền” trong hệ thống cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xử lý kịp thời những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Cán bộ các cấp tăng cường về cơ sở, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; làm tốt công tác an sinh xã hội; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo…

Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp; các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm làm tốt công tác tiếp công dân; tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Tiếp tục đổi mới việc đánh giá cán bộ công chức, viên chức; lấy kết quả phục vụ nhân dân, vì sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức; xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, hách dịch, phiền hà cho nhân dân.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện. Trước mắt, các cấp, các ngành cần quan tâm chăm lo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bi thư Trung ương Đảng,  Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tin, ảnh: ANH QUÂN


Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS