Thời sự - Chính trị
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc tại quận Long Biên (Hà Nội)
21:52' 2/3/2018
Đ/c Phạm Minh Chính - UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - phát biểu chỉ đạo
Chiều 2-3-2018, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc tại quận Long Biên.

Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo một số vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương và các sở, ban, ngành của TP. Hà Nội.

Làm việc với  đoàn công tác của Trung ương và TP. Hà Nội tại buổi làm việc có đồng chí Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Ủy ban MTTQ, đại diện các phòng ban của Quận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn quận.

Đoàn công tác của Trung ương và thành phố đã khảo sát thực tế kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương về tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế; đồng thời khảo sát, nghiên cứu tìm hiểu về Chương trình đánh giá cán bộ của quận và kết quả triển khai thực hiện Đề án 06-ĐA/TU của Thành ủy về việc "Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn" của quận Long Biên.

Báo cáo của quận tại hội nghị nêu rõ: Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong những năm qua, quận Long Biên tập trung xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận. Kinh tế - xã hội phát triển đúng hướng; Thu ngân sách hàng năm đạt cao, đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển: năm 2004 tổng thu ngân sách đạt 237,4 tỷ đồng; đến năm 2017 đạt 6.673 tỷ đồng (tăng 28 lần); Số doanh nghiệp trên địa bàn tăng nhanh từ 647 doanh nghiệp năm 2004 lên 6.265 doanh nghiệp năm 2017; Cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị được tập trung phát triển nhanh, bền vững; An ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Ba; nhiều năm được tặng cờ, bằng khen của Chính phủ và thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ III (2015-2020), Quận ủy tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, triển khai có hiệu quả Chương trình số 01-CTr/QU về "Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên, và Chương trình số 02-CTr/QU về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử Quận, phường” với 2 khâu đột phá, 17 chỉ tiêu cụ thể. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức thống nhất trong cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện hiệu quả kỷ cương hành chính, từ đó nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực đồng thời tổ chức hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn hiện nay... Về kiến nghị, đề xuất, báo cáo đã nêu ra 4 nhóm nội dung kiến nghị, đề xuất với Trung ương và Thành phố, trong đó xem xét, có quy định thống nhất về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng làm cơ sở để đánh giá, phân loaị cuối năm; có quy định về khen thưởng hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW cần gắn việc tinh giản biên chế với việc khoán chi kinh phí hoạt động của các đơn vị; sớm triển khai thí điểm mô hình cơ quan tham mưu chuyên trách  của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội  quận và cơ sở đồng thời mở rộng mô hình cộng tác viên, tình nguyện viên trong các hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị cơ sở. Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ báo cáo viên để hỗ trợ kịp thời các địa phương trong việc đào tạo, bồi dưỡng một số chuyên đề mới, khó, có tính chất chuyên sâu và điều chỉnh chế độ báo cáo viên cho phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của quận Long Biên là toàn diện, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của người dân vào các chủ trương, chính sách được triển khai; sự lắng nghe người dân của các cấp lãnh đạo quận nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của hệ thống chính trị các cấp. Về đào tạo cán bộ, quận chú trọng đào tạo theo chức danh, địa chỉ, nhu cầu, đào tạo tại chỗ. Quận đã chọn việc khó, tìm hướng đi đúng cho đánh giá cán bộ. Đồng chí nhấn mạnh so với mục tiêu, yêu cầu, sự phát triển chung, Quận cần đổi mới, sáng tạo hơn nữa, cần đi sâu xây dựng hệ thống chính trị, làm tốt công tác cán bộ, không chỉ cho quận mà còn cho thành phố, không chỉ phục vụ nhiệm kỳ này mà còn cho nhiệm kỳ sau. Đồng chí bày tỏ sự ấn tượng với các chọn vấn đề của quận, tạo ra động lực, sự lan tỏa, đánh giá để bố trí, sắp xếp lại cán bộ cho tốt hơn. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cập nhật kiến thức mới để cán bộ luôn năng động, sáng tạo. Đội ngũ cán bộ kế tiếp một cách vững chắc, luôn dám nghĩ, dám làm. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đảng bộ quận Long Biên cần tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương trong việc thống nhất quản lý biên chế trong cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với công chức, viên chức của Quận; chủ động xây dựng và triển khai sáp nhập các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tương đồng khi có chỉ đạo của cấp trên, cần thực hiện theo hướng chắc chắn, không nóng vội, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp phường, tổ dân phố... Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, qua đó xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực...
Thu Huyền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS