Thời sự - Chính trị
Sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương
6:41' 9/3/2018
Ngày 8-3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương, tổng kết công tác khoa học năm 2017 và ra mắt Câu lạc bộ khoa học Ban Tổ chức Trung ương.


Đồng chí PGS, TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. 
Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực, Mai Văn Chính, Hà Ban; đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện hội đồng khoa học các ban Đảng Trung ương và đông đảo các nhà khoa học.

Quang cảnh Hội thảo

Báo cáo kết quả năm đầu tiên thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương cho thấy, 2 đơn vị đã thực hiện tốt sự phối hợp, mang lại nhiều kết quả quan trọng. Hai bên đã phối hợp nghiên cứu, xây dựng các luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, chính sách lớn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tổ chức tập huấn phương pháp phân tích dữ liệu định tính trong nghiên cứu. Hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược... Phối hợp các đợt khảo sát, cung cấp mạng lưới chuyên gia khoa học, tài liệu phục vụ nghiên cứu. Phối hợp trong công tác thẩm định một số đề tài, đề án theo yêu cầu của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương.

Nói chung, trong năm đầu tiên thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng công tác phối hợp và các nội dung chuyên môn trong các báo cáo ngày càng được nâng lên, các đề án nghiên cứu, báo cáo thẩm định của các cơ quan, đơn vị đều được thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm cao và hoàn thành đúng tiến độ, bước đầu đáp ứng được yêu cầu về chất lượng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Phát huy những kết quả đã đạt được, 2 bên tiếp tục đề ra kế hoạch phối hợp công tác năm 2018 với 7 nhóm nhiệm vụ cơ bản. Đồng thời đưa ra giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm đạt nhiều kết quả hơn nữa.

Tại Hội nghị hôm nay Hội đồng khoa học Ban Tổ chức Trung ương cũng báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo tổng kết đã cho thấy những kết quat tích cực của Hội đồng khoa học Ban trong thực hiện đổi mới cơ cấu tổ chức; công tác tham mưu về quy định, quy chế; công tác triển khai và quản lý các đề tài đề án; công tác thẩm định, tư vấn các đề tài, đề án và công tác hướng dẫn, kiểm tra...

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương cũng công bố các quyết định thành lập Câu lạc bộ khoa học Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và các quy chế tổ chức và hoạt động.


Ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học Ban Tổ chức Trung ương

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc nghiên cứu khoa học trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Theo đồng chí, nghiên cứu về tổ chức bộ máy, con người làm công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ là một khoa học nhưng hiện nay chưa được xây dựng đúng tầm. Việc thành lập Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của Ban Tổ chức Trung ương là một việc làm hết sức cần thiết, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Đây sẽ là nơi hội tụ của các nhà khoa học tâm huyết với công tác xây dựng Đảng, là nơi trao đổi, chia sẻ, định hướng các cơ sở khoa học. Đồng chí mong muốn Câu lạc bộ sẽ hoạt động một cách thực chất, hiệu quả, không phải lập ra mang tính hình thức, hoạt động qua loa, đại khái, chiếu lệ. Mong có sự ủng hộ, cộng tác của các nhà khoa học, nhất là hội đồng khoa học các ban Đảng để hoạt động của Câu lạc bộ thật sự ý nghĩa, khoa học.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao trong báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng thời các ý kiến cũng khẳng định việc thành lập Câu lạc bộ khoa học của Ban Tổ chức Trung ương là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn cho công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Phan Nam

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS