Thời sự - Chính trị
Họp Ban Chỉ đạo mở lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa XIII và lớp cập nhật kiến thức cho các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
7:45' 14/3/2018
Toàn cảnh Hội nghị.

Sáng 13-3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo mở lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa XIII và lớp cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. PGS, TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo và GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.


Mục tiêu của lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa XIII là nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; cập nhật tri thức về lý luận Mác -Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tri thức hiện đại của nhân loại; thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; năng lực tư duy chiến lược, nắm bắt phương pháp dự báo về tình hình trong nước và quốc tế; hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý; xử lý tình huống; nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn, vận  dụng lý luận; rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ cao cấp.

Đối tượng bồi dưỡng là cán bộ quy hoạch ủy viên chính thức và dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; cán bộ quy hoạch lãnh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giai đoạn 2020-2025. Các đồng chí đã hoàn thành bồi dưỡng dự nguồn cao cấp khóa XII không tham gia lớp bồi dưỡng khóa XIII.

Về yêu cầu, nội dung chương trình, dung lượng kiến thức khoa học ứng dụng, kỹ năng thực hành, xử lý tình huống nhiều hơn so với dung lượng kiến thức hàn lâm, lý thuyết thuần túy; nâng cao phương pháp luận khoa học và tư duy hệ thống, chiến lược của cán bộ nguồn cao cấp; kết hợp hài hòa học tập trên lớp với nghiên cứu thực tế, địa bàn cụ thể, theo phương châm “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn với thực tiễn”.

Nội dung bồi dưỡng phải quán triệt những nội dung cơ bản trong các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và những nghị quyết Trung ương mới ban hành của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cung cấp cho học viên phương pháp luận dự báo những vấn đề cần quan tâm trên nhiều lĩnh vực… Làm sâu sắc hơn các nội dung lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay; cách tiếp cận của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa đang thay đổi nhanh chóng. Trang bị những kiến thức, kỹ năng về phương pháp tư duy chiến lược, khoa học lãnh đạo, quản lý hiện đại cho cán bộ cao cấp trong môi trường toàn cầu hóa. Tiếp cận những kiến thức mới, kinh nghiệm của nhiều nước phát triển trên thế giới phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị của Việt Nam…

Về đội ngũ giảng viên, báo cáo viên (cơ hữu và thỉnh giảng, trong nước và ngoài nước) là những cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp đương chức và nguyên chức, chuyên gia, giảng viên các trường, học viện có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng truyền đạt hấp dẫn…

Hình thức tổ chức lớp bồi dưỡng được tổ chức tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Dự kiến thời gian học và đi thực tế là 4 tháng.

Tiến độ thực hiện, quý I năm 2018, thành lập Ban Chỉ đạo mở lớp, thng báo phân công các thành viên Ban Chỉ đạo, thành lập Tổ giúp việc, xây dựng kế hoạch triển khai mở lớp. Qúy II năm 2018, chuẩn bị nội dung, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học; lập danh sách học viên cho từng lớp học, khai giảng lớp thứ nhất. Qúy III năm 2018, chuẩn bị các lớp tiếp theo.

Về lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, đối tượng là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (trừ các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư). Nội dung chương trình bồi dưỡng, nghiên cứu các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống… Thời gian bồi dưỡng từ 3 đến 5 ngày (mỗi chuyên đề giảng trong một buổi, trong đó dành 1/3 thời gian cho trao đổi, thảo luận trên lớp. Mở 2 lớp, mỗi lớp khoảng 85 đồng chí. Dự kiến khai giảng trong tháng 8-2018.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa XIII và lớp cập nhật kiến thức cho các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng khóa XII đạt kết quả tốt, cần phải xây dựng, xác định đúng tiêu chí, tiêu chuẩn của đối tượng tham gia. Rút kinh nghiệm các khóa trước, phải xiết chặt kỷ luật, tăng cường kỷ cương. Cập nhật kiến thức phải có tính hệ thống nhưng vẫn phải sát với tình hình thực tế của Việt Nam. Đồng chí yêu cầu chương trình học phải giáo dục được truyền thống dân tộc, lòng tự hào dân tộc, tự tôn dân tộc sâu sắc đến mỗi học viên, nhất là những cán bộ trưởng thành sau 1975. Bản lĩnh chính trị và nhân sinh quan cách mạng, lòng yêu nước, sự hy sinh của mỗi cán bộ cần phải được rèn rũa, bồi đắp bằng chính truyền thống lịch sử của dân tộc. Để làm tốt được điều này, trong chương trình bồi dưỡng, quan trọng là đi thực tiễn. Đi thực tiễn, theo đồng chí Phạm Minh Chính, phải kết hợp cả hai hình thức là đưa học viên đi tới những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hòa mình vào với đời sống của nhân nhân, kết hợp với việc giới thiệu những mô hình hay, cách làm tốt, gương điển hình tiên tiến trong đời thực để cán bộ thấy được sự đa dạng, cái hay, cái tốt của thực tiễn, từ đó rút kinh nghiệm, áp dụng vào từng địa phương cho phù hợp, đạt kết quả.

Trước đó, ngày 31-1-2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ra Quyết định số 122-QĐ/TW về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa XIII gồm 7 đồng chí; Ban Tổ chức Trung ương ra Quyết định số 2470-QĐ/BTCTW ngày 9-3-2018 thành lập Tổ Giúp việc tổ chức lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa XIII.
Minh Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS