Thời sự - Chính trị
Hội thảo về mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
9:24' 31/3/2018

Ngày 30-3, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội thảo về mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Toàn cảnh hội thảo.


Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội thảo. Đại diện lãnh đạo, trưởng phòng cơ sở đảng và đảng viên, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy từ Đà Nẵng trở vào và Quảng Trị; bí thư chi bộ một số loại hình của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chuyên viên một số vụ của Ban Tổ chức Trung ương, dự.

Phát biểu khai mạc, Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn được thành lập, hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra trong những năm qua; có nhiều ưu điểm, đồng thời có những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, trước yêu cầu công tác xây dựng đảng trong tình hình mới, Ban Bí thư chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy sớm tổ chức mô hình này. Trong Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 sắp tới, có nhiệm vụ về hoàn thiện cơ chế để nhân dân tham gia góp ý xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú, để đảng viên gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân một cách thiết thực, nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, qua đó, nhân dân thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên... Do đó, các đại biểu cần tập trung đánh giá tình hình hoạt động và nêu rõ quan điểm của mình về mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. 

Về dự thảo Hướng dẫn “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Ban Tổ chức Trung ương đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các tỉnh ủy, thành ủy để hoàn thiện một bước dự thảo Hướng dẫn. Tại hội thảo này, các đại biểu tập trung góp ý cùng với tham luận về mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Các đại biểu bám sát đề dẫn hội thảo, các đại biểu cho ý kiến góp ý về những quan điểm xây dựng Hướng dẫn; nội dung hướng dẫn với môt số điểm quan trọng về tiêu chi đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt chi bộ có đông đảng viên và sinh hoạt chi bộ qua mạng (trực tuyến).

Tiếp đó, đồng chí Phạm Mạnh Khởi, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày đề dẫn hội thảo, trong đó nêu rõ thực trạng và lý do đề xuất giải thể toàn bộ chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trên cả nước, nhằm tăng cường quan hệ máu thịt giữa đảng viên và nhân dân, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong việc góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, dự thảo Hướng dẫn mới cần bảo đảm tính kế thừa những nội dung còn phù hợp của Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, nhưng tiếp thu những vấn đề, nội dung mới theo tinh thần Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư. Hướng dẫn mới chỉ mang tính khung để tạo sự thống nhất trong toàn Đảng.

Sôi nổi tham luận, đa số các đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đề xuất giải thể toàn bộ chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Về dự thảo Hướng dẫn “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, các ý kiến đều nhất trí Hướng dẫn mới chỉ mang tính khung để tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tình thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn cũng chỉ xác định một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ có tính định lượng; các cấp ủy trực thuộc Trung ương ban hành các văn bản cụ thể hóa phụ hợp với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Hầu hết các ý kiến tham luận đề nghị có hướng dẫn về việc sinh hoạt chi bộ trực tuyến đối với một số chi bộ có tính đặc thù. Các đại biểu cũng kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ thôn, khu dân cư trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 22-3-2017, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội thảo về mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, với sự tham gia của lãnh đạo, trưởng phòng cơ sở đảng và đảng viên, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

T.S

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS