Thời sự - Chính trị
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018
8:7' 3/4/2018

Chiều 2-4-2018, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý II năm 2018 đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
                                 Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Mai Văn Chính, Hà Ban; đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, .

Trong quý I vừa qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 với sự tham dự của hơn 4.500 đại biểu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Theo đó, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Các ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương đã tham mưu cấp ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27-11-2017 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Một số ban tổ chức cấp ủy đã tham mưu cấp ủy thực hiện quyết liệt, hiệu quả những việc đã chín, đã rõ, đã cụ thể như giảm đầu mối bên trong, giảm cấp phó, giảm khối văn phòng, sáp nhập các cơ quan... Tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế, thực hiện theo đúng lộ trình Nghị quyết đề ra.

Các ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy đã chủ động bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2018 tại Kết luận số 04-KL/BTCTW, ngày 22-1-2018, tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Một số địa phương (Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Thuận, Sóc Trăng, Lâm Đồng, Long An, Vĩnh Long, Cà Mau, Hòa Bình, Vĩnh Phúc..) đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận 04-KL/BTCTW.

Hoàn thiện Báo cáo tổng kết và Tờ trình Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII; huy động cao độ trí tuệ tập thể toàn Ngành tham gia ý kiến vào Đề án, trên cơ sở đó, tăng cường cơ sở lý luận, thực tiễn, từng bước hoàn thiện Dự thảo Đề án. Đến nay, cơ bản đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo về việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII; Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại năm 2017 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và công tác đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 trên phạm vi toàn quốc. Năm 2017, toàn Đảng có 4.401.230/4.921.129 đảng viên, 57.448/57.796 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá chất lượng; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 11,7%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh chiếm 55,2%.

Cũng trong quý I, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ II đúng dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Giải Búa liềm vàng lần thứ II có sự tham gia tích cực và thực chất của nhiều cấp ủy và các cơ quan báo chí cả nước; hầu hết các địa phương đều thành lập Ban chỉ đạo để đôn đốc việc tham gia viết tin, bài hưởng ửng cuộc thi. Thay mặt Ban Chỉ đạo Giải, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018 để phục vụ thiết thực công tác xây dựng Đảng. Sau Lễ trao giải, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018 định hướng cho các địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018.

Ngày 15-3-2018, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2474-QĐ/TW về ban hành tạm thời Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng với 39 vị trí việc làm và bản mô tả vị trí việc làm kèm theo. Ban hành Quyết định số 2475-QĐ/TW về thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng gắn với vị trí việc làm. Việc triển khai thực hiện vị trí việc làm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ là cơ sở để ban hành, triển khai thực hiện hệ thống danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội.

Trong qúy II-2018, toàn Ngành tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Khẩn trương triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao bảo đảm chất lượng và tiến độ. Trong đó, tập trung cao độ, phát huy trí tuệ của toàn Ngành hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 7, khóa XII “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII và các phụ lục kèm theo.

2. Tiếp tục tạo sự chuyển biến trong công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, toàn Ngành tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã ban hành, nhất là ở cấp huyện, cấp xã; tập trung vào kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

3. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả và tạo chuyển biến tích cực rõ nét các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tổ chức, bộ máy (Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW) sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để từng bước đưa các Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

4. Tập trung tham mưu cấp ủy các cấp công tác nhân sự thường xuyên, đột xuất gắn với công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý (tuổi trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số...), có sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ lãnh đạo, nhằm chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ của các nhiệm kỳ tới.

5. Tham mưu báo cáo kết quả công tác quy hoạch cán bộ, báo cáo nhận xét, đánh giá cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý; cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

6. Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tập trung sửa đổi, bổ sung Quy định số 173-QĐ/TW, ngày 11-3-2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn việc kết nạp những người là chủ DNTN vào Đảng; kết nạp lại những đảng viên đã xin ra khỏi Đảng để làm kinh tế tư nhân.

7. Tham mưu xây dựng Đề án Chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; phối hợp xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

8. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, nhất là triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tham mưu đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào và đầu ra.

9. Tiếp tục thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định. Hoàn thiện Quy định “về việc ngăn chặn những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền lợi dụng để trục lợi” để báo cáo Bộ Chính trị. 

10. Chủ động, tích cực triển khai hiệu quả Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ III - năm 2018 với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác xây dựng Đảng.

11. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế; sửa đổi Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương làm cơ sở hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

12. Nghiên cứu, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các quyết định ban hành về Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được của toàn Ngành trong quý I vừa qua. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả 12 nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong hội nghị giao ban lần này. Rà soát lại kế hoạch kiểm tra theo Kết luận 43 của Bộ Chính trị việc bổ nhiệm, đề bạt, bầu cử không đúng quy định, quy trình, thiếu các tiêu chuẩn từ tháng 6-2012 đến nay nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ.

Quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng tăng cường tiếp cận báo chí để đưa những thông tin chính xác, những điểm mới trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị lên các phương tiện thông tin đại chúng các cấp, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Chuẩn bị đội ngũ cán bộ thay thế những cán bộ nghỉ chế độ giữa nhiệm kỳ và đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tới, bảo đảm sự kế thừa, phát triển giữa các thế hệ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng. Khắc phục bệnh quan liêu, xa rời quần chúng, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ, phấn đấu xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông.

Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS