Thời sự - Chính trị
Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII
20:23' 10/5/2018

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên thảo luận.


Ngày 10-4, ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII.
Buổi sáng:
 Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận về Đề án Cải cách chính sách BHXH. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Các ý kiến phát biểu tại Hội trường nhấn mạnh, chính sách BHXH là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; là lĩnh vực rộng lớn, nhạy cảm, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong quá trình phát triển đất nước. Dù mới hình thành cùng với quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng BHXH nước ta đạt một số kết quả quan trọng. Số lượng người tham gia BHXH không ngừng tăng, đến cuối năm 2017 đạt 13,9 triệu người, tăng 2,3 lần so với đầu năm 2007. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, chính sách BHXH còn nhiều yếu kém, diện bao phủ cũng như quy mô tham gia thấp; hệ thống BHXH cơ bản còn thiết kế đơn tầng. Năm 2017, mới có gần 29% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; mục tiêu đến năm 2020 nâng tỷ lệ này lên 50% là không thể thực hiện được. Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và nhân sự của bộ máy thực hiện BHXH còn bất cập.

Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, phân tích yêu cầu của tình hình mới, hầu hết các đại biểu cho rằng, việc cải cách chính sách BHXH vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài, do đó cần ban hành một nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này.

Về mục tiêu đến năm 2021, các ý kiến đồng tình với tỷ lệ có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm tự nguyện (BHTN); có 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp xã hội,… Đến năm 2025, có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN,…

Nguồn: TTXVN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS