Thời sự - Chính trị
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII
21:51' 28/6/2018
Ngày 28-6, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo báo cáo, thông qua Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Lễ trao Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động tặng bốn đồng chí có thành tích công tác đặc biệt xuất sắc.


BCH Đảng bộ Khối đánh giá kết quả công tác sáu tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2018; đồng thời cho ý kiến về một số nội dung quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc.

Các đại biểu nghiên cứu và thảo luận về ba dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, BCH Trung ương khóa X và XI, về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới“; về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; về tổng kết Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong Đảng bộ Khối.

Hội nghị thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ Khối thực hiện các nghị quyết Hội nghị T.Ư 7, khóa XII. Theo đó, Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được các Nghị quyết T.Ư 7, khóa XII xác định, phù hợp điều kiện, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy đảng ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; tập trung khắc phục, giải quyết hạn chế, yếu kém, thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã xác định trong Nghị quyết; phân công, phân cấp tổ chức thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; lựa chọn nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được giao đưa vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề; tăng cường chỉ đạo và kiểm tra, giám sát chặt chẽ kế hoạch hành động cá nhân, nhất là bí thư chi bộ, vụ trưởng và tương đương trở lên...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức trao Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động tặng bốn đồng chí có thành tích công tác đặc biệt xuất sắc.

TIỂU PHƯƠNG

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS