Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
17:29' 3/7/2018
Thực hiện Kế hoạch số 94–KH/TU ngày 8-6-2018 của Thành ủy Hà Nội về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng, ngày 3-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, trưởng, phó các ban của Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối. Tại hội nghị, PGS,TS. Nguyễn Viết Thông, Ủy viên Thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII): Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Nghị quyết số 28-NQ/TW “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Qua quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) nhằm giúp các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy Khối chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); tổ chức tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết để vận dụng vào thực tiễn ở các trường, các tổ chức cơ sở đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết. Phổ biến, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau tới cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng.

Ngay sau khi học tập, quán triệt, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối sẽ tham mưu, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến nhà trường để xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng ủy Khối và Ban cán sự đảng các bộ, ngành chủ quản. Người đứng đầu cấp ủy, ban giám hiệu các trường xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong cấp ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra đôn đốc. Hằng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động trong báo cáo tổng kết năm.
Xuân Vinh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS