Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Điện Biên triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
15:20' 4/7/2018
Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2018.

Ngày 3-7, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Điện Biên tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.Trong 6 đầu năm, các ban tổ chức cấp ủy với tinh thần trách nhiệm cao, đã bám sát các nội dung theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2018, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; triển khai việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; nỗ lực thực hiện các khâu trong công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khối chính quyền…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phản ánh những kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm như: Việc xây dựng kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế chưa quyết liệt. Việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc huyện còn khép kín. Một số cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện chưa nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề chưa cao. Công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở, nhất là việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân chưa được quan tâm đúng mức… Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh các nội dung trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng đảng thời gian tới. Cụ thể, cấp ủy các cấp cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng đảng; tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng; chú trọng làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, đánh giá cán bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Nỗ lực khắc phục tình trạng thôn, bản chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS