Thời sự - Chính trị
Đà Nẵng: 7/7 quận, huyện hợp nhất chức danh trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị
14:38' 6/7/2018Tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tổ chức Thành ủy Đã Nẵng cho biết, thực hiện lộ trình tinh giản biên chế, đối với khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, từ tháng 12-2015 đến tháng 6-2018, đã tinh giản được 113 người hưởng lương từ ngân sách (63 biên chế và 50 hợp đồng lao động).

Tính đến ngày 1-12-2017, có 22 sở, ngành, 7 quận, huyện và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố được UBND thành phố phê duyệt Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức thuộc thành phố giai đoạn 2015-2021 (tinh giản 10% biên chế).

7/7 quận, huyện đã thực hiện việc hợp nhất chức danh trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị. Quận Hải Châu và Thanh Khê đã hợp nhất chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Trong 6 tháng đầu năm, đã thành lập mới 5 tổ chức đảng và phát triển 57 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tính đến ngày 15-6-2018, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp được 952 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn thành phố lên 56.965 đảng viên.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ thành phố và sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tham mưu xây dựng và triển khai phương án luân chuyển cán bộ trong quy hoạch gắn với việc thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ đảm nhiệm các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2025 và tạo nguồn cán bộ chủ chốt thành phố cho những năm tiếp theo”.

Đặc biệt, chú trọng triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị; tham mưu triển khai thực hiện các quy định mới về công tác cán bộ; tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung, phê duyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.
Quốc Khải

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS