Thời sự - Chính trị
Bế giảng lớp bồi dưỡng, câp nhật kiến thức (lớp thứ hai) đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
15:50' 31/8/2018


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức lớp học báo cáo sơ kết tình hình lớp học tại Lễ bế giảng.

Sáng 31-8-2018, tại Hà Nội, Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII (lớp thứ 2) đã bế giảng sau 5 ngày làm việc, học tập nghiêm túc, tích cực, hiệu quả. Tại Lễ bế giảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban tổ chức lớp học cho biết, tổng số học viên tham gia lớp học có 87 đồng chí, trong đó có 71 Ủy viên Trung ương chính thức, 4 Ủy viên dự khuyết, 12 bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy và tương đương không tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XII. Đa số học viên là các đồng chí cán bộ chủ chốt, đứng đầu cơ quan, đơn vị, đã qua 2 khóa Ủy viên Trung ương trở lên nên có nhiều kinh nghiệm, am hiểu thực tiễn, trao đổi, thảo luận rất sâu, kỹ và sát thực tế. Trong thời gian học tập, các học viên đã nghiên cứu, trao đổi và thảo luận 9 chuyên đề là các nội dung quan trọng, mang tính thời sự cao, bao quát trên các lĩnh vực và có tính chất hệ thống hóa lại việc xây dựng và tổ chức thực hiện 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương từ đầu khóa đến nay. Nội dung, chương trình học tập giúp học viên hệ thống hóa kiến thức, nhận thức rõ ràng, đầy đủ hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn nảy sinh, đang đặt ra đối với sự phát triển của đất nước, đồng thời gợi mở những phương pháp tiếp cận có tính khoa học cao đối với nhiều vấn đề mới trong thực tiễn. Giảng viên của lớp là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đều đã kinh qua nhiều vị trí, cương vị công tác khác nhau; đang phụ trách những lĩnh vực trực tiếp liên quan đến nội dung chuyên đề giảng, có kinh nghiệm thực tiễn sinh động và phong phú… So với lớp thứ nhất, giảng viên đã tăng lượng thời gian tương tác, nêu các vấn đề có tính chất gợi mở để học viên trao đổi, thảo luận. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các giờ học trên lớp…

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (ảnh trên) thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư chúc mừng kết quả học tập của 87 học viên tham gia lớp học. Theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, tinh thần học tập tích cực của các học viên là ủy viên Trung ương, cán bộ đứng đầu ngành, địa phương sẽ có tác dụng lan tỏa trong toàn Đảng; là cơ sở để khắc phục bệnh ngại học, lười học nghị quyết hoặc học tập hình thức, chiếu lệ. Việc tổ chức hai lớp học này cho thấy Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn chăm lo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đồng chí ủy viên BCH Trung ương và cán bộ chủ chốt, những đồng chí trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước ở các ngành, địa phương, đơn vị. Tại hai lớp học, qua nghiên cứu, thảo luận 9 chuyên đề đã giúp 181 học viên nhận thức sâu sắc hơn nội dung nghị quyết các hội nghị Trung ương từ đầu khóa đến nay, nhất là các hội nghị Trung ương lần thứ 4, 5, 6, 7, với nhiều nội dung mới, vừa cấp thiết trước mắt, vừa chiến lược lâu dài đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển đất nước. Các học viên cũng có thêm cơ sở thực tiễn để triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng văn hóa, con người, về tăng cường quốc phòng an ninh, về đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII ở địa phương, đơn vị mình. Tham gia lớp học cũng là cơ hội để các học viên nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn những vấn đề quan trọng, căn cốt về lý luận và thực tiễn mới nảy sinh. Đồng thời, từ thực tế ở địa phương, đơn vị, các học viên đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những mô hình hay, những cách làm tốt, sáng tạo cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ…

Đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn những thông tin, kiến thức thu nhận được từ lớp học sẽ được các học viên thể hiện bằng hành động cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị mình; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành, địa phương trong nửa nhiệm kỳ còn lại; đồng thời tích cực chuẩn bị xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh cần quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác xây dựng đảng, bởi đây là nhiệm vụ then chốt, sống còn của Đảng. Tập trung xây dựng Đảng để Đảng ta, Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh; để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, gần dân, nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, được nhân dân tin cậy…

Xuân Sơn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS