Thời sự - Chính trị
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Đoàn
7:23' 7/9/2018

Chiều 6-9, tại Hà Nội, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về kết quả thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
                                    

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn báo cáo với đồng chí Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương về tình hình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII). Theo đó, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) của Đảng đã được triển khai, quán triệt rộng rãi trong hệ thống tổ chức của Đoàn và các đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức phong phú gắn với phong trào hành động cụ thể, thiết thực. Các cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, đánh giá, phân loại đoàn viên cuối năm; đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đoàn…

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tích cực xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy của các Ban Phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn; sắp xếp tổ chức, bộ máy của đơn vị sự nghiệp, báo chí, xuất bản, doanh nghiệp thuộc cơ quan Trung ương Đoàn. Triển khai đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn; sửa đổi, bổ sung Quy chế nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cơ quan Trung ương Đoàn ứng cử, Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Rà soát, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ nhằm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ đoàn các cấp. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng quy định về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ trẻ các cấp. Hằng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho từng đối tượng cán bộ; tập trung bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý, hội nhập quốc tế, quốc phòng an ninh, nghiệp vụ chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ theo từng lĩnh vực, đặc biệt là cán bộ đoàn chủ chốt, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số…Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính (ảnh trên), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, thanh niên có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Bí thư Trung ương Đoàn cần tiếp tục lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đầu mối bên trong; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đoàn; quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn các cấp. Khắc phục tình trạng hành chính hóa trong một số hoạt động, phong trào của đoàn; đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…  

Thảo Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS