Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh Hậu Giang
20:51' 11/9/2018

Ngày 11-9, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang về tình hình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII). Tham gia làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kết luận buổi làm việc.


Báo cáo với đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cho biết: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Tỉnh ủy Hậu Giang đã bám sát nghị quyết và cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tỉnh đã đề ra 4 nhiệm vụ thực hiện ngay và 8 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 14 cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu và tổ chức thực hiện. Kết quả đến nay, 4/4 nhiệm vụ thực hiện ngay đã tiến hành thực hiện xong, còn lại 8 nhiệm vụ thường xuyên đang triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái thành 71 dấu hiệu nhận biết với 3 mức độ khác nhau “Không có; có lúc, thường xuyên” để làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kết quả từ đầu năm 2015 đến nay, tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế được 188 trường hợp và giảm 2.923 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở ấp, khu vực. Riêng trong năm 2018, tỉnh sẽ giảm 1.491 biên chế so với năm 2015; đồng thời không tuyển dụng mới khi có số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã chỉ đạo thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tại Thành ủy Vị Thanh và Huyện ủy Vị Thủy; hiện có 4/8 đơn vị cấp huyện thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; Đề án Văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy sẽ hoàn thành trong quý IV/2018 và bắt đầu đi vào hoạt động từ quý I/2019. Bên cạnh đó, đến năm 2021, toàn tỉnh giảm 10% biên chế, giảm 10% chi trực tiếp từ ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015…

Bên cạnh kết quả đạt được, thực hiện các nghị quyết trên còn một số hạn chế như: việc chỉ đạo cụ thể hóa một số nội dung các nghị quyết chưa sát, chưa cụ thể; kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) còn biểu hiện nể nang, né tránh, chưa đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm. Thực hiện tinh giản biên chế còn gặp khó khăn do số lượng biên chế một số cơ quan, đơn vị chưa đạt mức tối thiểu theo quy định…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng. Đây là nền tảng để tỉnh thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Tuy nhiên, tỉnh cần sớm khắc phục những khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra.

Về nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tỉnh Hậu Giang cần tăng cường phát huy vai trò nêu gương trong cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng và trong nhân dân; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền. Cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Trong đó, cấp huyện cần rà soát, sáp nhập những cơ quan có chức năng tương đồng. Ngoài ra, tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ cần chú ý đến 6 phương châm: “Suy nghĩ phải chín; tư tưởng phải thông; quyết tâm phải cao; nỗ lực phải lớn; hành động phải quyết liệt, hiệu quả; chọn việc phải có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc nấy”.


Đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác làm việc với Huyện ủy Châu Thành A.

Trước đó, đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã đi nắm tình hình thực tế và làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Xuân và Huyện ủy Châu Thành A. Tại các nơi đến thăm và làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra tình hình sinh hoạt chi bộ ở ấp để khắc phục kịp thời nếu có tình trạng sinh hoạt còn lỏng lẻo, kém chất lượng. Qua đó phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân của chi bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời, tập trung thực hiện có chiều sâu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), coi đây là giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt là từng đảng viên phải biết soi rọi bản thân vào 27 biểu hiện suy thoái, để nhận diện và khắc phục kịp thời những khuyết điểm còn gặp phải. Rà soát, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

 
Đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A).


       
 Đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác với cán bộ và nhân dân xã Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A).  
PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS