Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh Sóc Trăng
22:24' 12/9/2018

Ngày 12-9, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham gia làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương. 

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng báo cáo với đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.


Sau khi khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020), nhất là các Nghị quyết Trung ươngg 4, 6, 7 (khóa XII), phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả và nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong đó, 16 chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt; các điểm sáng như tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giá trị xuất khẩu, giáo dục, xây dựng Đảng, … Từ đó, diện mạo, cảnh quang, môi trường, đời sống tinh thần, vật chất của người dân Sóc Trăng ngày càng được nâng cao. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng nêu những hạn chế của Sóc Trăng, như thu nhập bình quân của người dân còn thấp, đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, hơn 11% hộ nghèo; năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính thấp, cán bộ đông nhưng chưa mạnh…  

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Sóc Trăng cần có giải pháp mạnh hơn để 8 chỉ tiêu chưa đạt còn lại của Nghị quyết sớm về đích, phấn đấu đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh trung bình khá trong khu vực. Về phát triển kinh tế - xã hội, Sóc Trăng cần phát huy nội lực (con người, truyền thống cách mạng, tài nguyên), thực hiện chương trình mỗi xã, phường 1 sản phẩm (OCOP), tập trung làm tốt quy hoạch vùng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xác định rõ cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao chuỗi giá trị và bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, tỉnh Sóc Trăng cần quyết liệt thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, trong đó tập trung thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương  4, 6, 7 (khóa XII), ngăn chặn, lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chống tham nhũng, tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Kết luận 64-KL/TW của BCH Trung ương khóa XI và Kết luận 34-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trước  những vấn đề khó, mới, chưa có tiền lệ thì cần thưc hiện tốt phương châm: Bàn bạc thật kỹ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; quyết tâm phải cao; nỗ lực phải lớn; hành động phải quyết liệt, hiệu quả; chọn việc phải có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc nấy.


                     Đồng chí Phạm Minh Chính kết luận tại buổi làm việc với Huyện ủy Châu Thành.

Trước đó, đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Ban Tổ chức trung ương đã làm việc với Huyện ủy Châu Thành và xã Hồ Đắc Kiện. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Châu Văn Chuyển, Bí thư Huyện ủy Châu Thành đã báo cáo với đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Huyện ủy Châu Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện; tổ chức triển khai, thực hiện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Huyện ủy đã xây dựng 5 nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng trường chuẩn quốc gia và giảm nghèo bền vững. Gần 3 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành đã thực hiện đạt kết quả khá toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Các mặt công tác xây dựng đảng được Huyện ủy chỉ đạo thực hiện tốt; nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, toàn huyện Châu Thành đã tinh giản 113 cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay huyện Châu Thành đang tích cực triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Phạm Minh Chính đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Huyện ủy Châu Thành tiếp tục có nhiều giải pháp đột phá để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Quan tâm thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần quán triệt sâu sắc và có giải pháp, kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt hơn nữa các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII). Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý địa phương cần chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang quy mô lớn, tập trung, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xây dựng thêm nhiều mô hình đảng viên phát  triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu....Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồ Đắc Kiện (ảnh trên), đồng chí Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy là xã vùng kháng chiến, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đưa xã anh hùng thành xã nông thôn mới và hiện nay xã đang phấn đấu xây dựng trở thành xã phát triển toàn diện. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Đảng bộ xã Hồ Đắc Kiện đã đạt kết quả khá toàn diện. Sau nửa nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ xã Hồ Đắc Kiện đã thực hiện 15/22 chỉ tiêu đạt từ 90% trở lên, 4/22 chỉ tiêu đạt từ 60 đến 83%; còn lại 3 chỉ tiêu đạt gần 50%. Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất theo hướng hàng hóa và bền vững. Đồng thời tập trung thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.Nhân dịp chuyến công tác, đồng chí Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng 10 phần quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách ở xã Hồ Đắc Kiện (ảnh trên).

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS