Thời sự - Chính trị
Khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức năm 2018
6:35' 9/10/2018
PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khai giảng
Thực hiện Quy định 164 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngày 8-10, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tổ chức năm 2018.


Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức năm 2018 gồm 44 đồng chí là trưởng, phó ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, bộ, ban, ngành trực thuộc Trung ương. 

Lớp học từ ngày 8 đến ngày 12-10-2018, gồm 9 chuyên đề chia thành hai nhóm vấn đề: Những vấn đề lý luận cốt lõi về công tác tổ chức xây dựng đảng, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các Hội nghị Trung ương khóa XII, cần được nghiên cứu thấu đáo, nhận thức đầy đủ và sâu sắc như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tổ chức, cán bộ hiện nay; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trước yêu cầu, nhiệm vụ mới; Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Công tác cán bộ và chiến lược cán bộ trong giai đoạn hiện nay (theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII).

Nhóm vấn đề thứ hai là những nội dung chuyên môn cụ thể cần thiết đối với người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng như: Một số vấn đề về công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới; Một số vấn đề về chính sách cán bộ.

Lớp học cũng dành thời gian thảo luận để làm rõ những nội dung liên quan, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của các học viên.


PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS