Thời sự - Chính trị
Hội nghị thông tin chuyên đề “Quan hệ đối ngoại của Đảng góp phần tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ song phương”
17:8' 9/10/2018

Sáng 9-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề “Quan hệ đối ngoại của Đảng góp phần tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ song phương”. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo chủ chốt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Khối; các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp khối. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân (ảnh trên), Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã thông tin một số kết quả quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Đảng thời gian qua; tập trung làm rõ chủ trương, đường lối của Đảng ta về công tác đối ngoại trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, chứa đựng các yếu tố bất an, bất định, bất ngờ, tác động đa chiều đến môi trường an ninh và phát triển của các quốc gia.

Với tư cách là Đảng cầm quyền, Đảng ta tiếp tục chủ động mở rộng và tăng cường quan hệ với các chính đảng trên thế giới, làm nền tảng và động lực chính trị cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở kiên định nguyên tắc độc lập, tự chủ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc; lấy giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; đồng thời, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Công tác đối ngoại đảng thời gian tới tiếp tục tập trung tăng cường kết nối đồng bộ, toàn diện và hiệu quả giữa các hoạt động đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đối ngoại; khẳng định là trụ cột vững chắc trong ba trụ cột của mặt trận ngoại giao; đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp phát triển đất nước; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS