Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội sơ kết công tác xây dựng đảng 9 tháng
16:46' 24/10/2018
Quang cảnh Hội nghị

Sáng 24-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 mở rộng (khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020) nhằm đánh giá công tác xây dựng đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.Với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, 9 tháng qua, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chủ động triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác xây dựng đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể chính trị trong nhà trường; tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đảng ủy Khối, các cấp ủy đảng cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 (khóa XII); xây dựng và triển khai tốt chương trình kế hoạch công tác năm; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng triển khai các nhiệm vụ chính trị năm 2018, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, phối hợp tổ chức thành công kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018; tổ chức tốt các hoạt động phong trào, hoạt động tình nguyện của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong Khối.

3 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong toàn Khối. Đảng bộ đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Một là, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm thiết thực, hiệu quả; tổ chức tốt các đợt học tập chính trị, phổ biến kiến thức pháp luật cho sinh viên. Hai là, cấp ủy các trường tiếp tục lãnh đạo hoàn tất công tác tuyển sinh bổ sung vào trường, đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu được giao. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng đào tạo, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, đa dạng hóa các loại hình đào tạo; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học. Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hướng dẫn cấp ủy trực thuộc triển khai lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý vào năm thứ 3 của nhiệm kỳ theo sự chỉ đạo của Thành ủy. Quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong Khối; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chủ quản trong thực hiện quy trình công tác cán bộ theo phân cấp. Bốn là, tiếp tục quán triệt, triển khai các quyết định, quy định và văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nhất là những vấn đề mới được bổ sung, sửa đổi. Năm là, đôn đốc kiểm tra các tổ chức đảng thực hiện xây dựng mô hình “dân vận khéo” và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác của cấp ủy; thực hiện tốt việc chuẩn bị nội dung các hội nghị của cấp ủy và các cuộc làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Thực hiện nghiêm túc chế độ và nâng cao chất lượng báo cáo đảm bảo ngắn gọn, đúng trọng tâm, nêu rõ kiến nghị, đề xuất.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu đồng chí Nguyễn Mai Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường - Viện Đại học mở Hà Nội tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020.

Bảo Yến

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS