Thời sự - Chính trị
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
17:22' 6/11/2018

Sáng 6-11-2018, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7-11-1948 - 7-11-2018). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.  
                                                Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay là Liên chi cơ quan Trung ương được Trung ương thành lập tại Chiến khu Việt Bắc vào ngày 7-11-1948. Ngay từ khi thành lập, Liên chi các cơ quan Trung ương và Đảng bộ các cơ quan  Chính - Dân - Đảng Trung ương luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Đây cũng là chủ trương quan trọng của Trung ương Đảng và Bác Hồ nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng và nguyện vọng của các chi bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại các cơ quan Trung ương ở Việt Bắc.

Qua 70 năm đồng hành cùng đất nước, Đảng ủy Khối và các cấp ủy luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Đồng thời, giữ vững bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, trong Đảng bộ vượt qua mọi khó khăn thách thức. Qua đó, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên thắng lợi các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thời gian qua, Đảng bộ Khối đẩy mạnh việc sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đảng bộ, chủ động phối hợp với các bộ, ngành thông tin định hướng kịp thời những vấn đề thời sự cũng như cùng với các đảng ủy trực thuộc chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Trung ương được Đảng uỷ Khối và các cấp ủy đặc biệt quan tâm, từng bước đổi mới phương pháp, phù hợp với tổ chức đảng, đảng viên, đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Song song với đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang thực sự trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, đảng viên, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã triển khai nghiêm túc, sáng tạo với nhiều cách làm mới thông qua việc học tập các chủ đề hằng năm theo chỉ đạo của Trung ương.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo mô hình mới, phù hợp với mô hình bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Khối được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Trung ương. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, với nhiều hình thức sáng tạo, đạt được những kết quả thiết thực- toàn Đảng bộ có hơn 16 vạn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối có nhiều chuyển biến và tiến bộ rõ rệt, duy trì nền nếp kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, đã góp phần tích cực vào việc giáo dục cán bộ, đảng viên; tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng. Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Hai lần được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng khác.Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng (ảnh trên), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong 70 năm qua. Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất  nước ta cùng còn gặp không ít những khó khăn thách thức. Do đó, để phát huy sức mạnh, toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể ở Trung ương vững mạnh.

Đảng bộ Khối cần tăng cường công tác giáo dục, lý luận chính trị, sinh hoạt tư tưởng. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc thấm nhuần hơn Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng và chế độ. Đảng bộ Khối cần đặc biệt coi trọng việc tự phê bình và phê bình kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, nhưng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc sinh hoạt chi bộ tại các cơ quan đơn vị trong Đảng bộ Khối. Các cấp ủy trong Đảng bộ đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan đơn vị.

Chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các đảng đoàn , ban cán sự, thủ trưởng cao quan để lãnh đạo thực  hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và quản lý đảng viên. Xây dựng tác phong công tác khoa học, văn minh, gần dân, trọng dân. Phát huy mạnh mẽ nhân tố con người trong mọi lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS