Thời sự - Chính trị
Hội thảo góp ý Đề án “Quy định Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trong toàn hệ thống chính trị”.
20:23' 6/11/2018
Chiều ngày 6-11-2018, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp xây dựng Đề án “Quy định Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trong toàn hệ thống chính trị”. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội thảo (ảnh bên). Tham gia Hội thảo có đại diện của Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chủ tịch nước; các đồng chí thành viên Tổ Biên tập và đại diện lãnh đạo các vụ, cục của Ban Tổ chức Trung ương.


Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Mai Văn Chính Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu: Đây là đề án có ý nghĩa thực tiễn hết sức quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với toàn hệ thống chính trị nói chung và với hệ thống tổ chức, bộ máy của Đảng nói riêng. Là hiện thực hóa nhiệm vụ đã ghi trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: “Tiếp tục đổi mới bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức”. Việc xây dựng Đề án cũng đồng thời thực hiện yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW: “Thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị, ở Trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị, ở địa phương trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh”.

Tại Hội thảo nhiều ý kiến phát biểu ghi nhận nội dung đã được tổ biên tập chuẩn bị kỹ và các ý kiến tập trung nhấn mạnh đến việc làm rõ tính chất lãnh đạo, vai trò lãnh đạo trong từng nội dung, từng điều, mục của dự thảo; khẳng định quan điểm Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị thông qua các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và hướng dẫn, không làm thay các cấp chính quyền. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị thông qua hệ thống tổ chức bộ máy và biên chế bằng công tác kiểm tra, giám sát và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ theo các quy định trong Điều lệ và luật pháp.

Các ý kiến tham luận cũng làm rõ việc thực hiện quy định của Đảng có sự phân cấp, phân quyền đối với ban thường vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ban cán sự đảng đoàn của các bộ, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hội thảo cũng tiếp thu các ý kiến thống nhất về thuật ngữ và nội hàm cho các đề mục bảo đảm thống nhất với các văn kiện của Đảng và các văn bản liên quan do Quốc hội và Chính phủ ban hành.

Trần Thiết

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS