Thời sự - Chính trị
Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi
20:45' 11/11/2018
Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về kết quả thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.


 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
 
Làm việc với đoàn có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Cao Phúc; cùng  các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo Huyện ủy Đức Phổ, Bình Sơn và Lý Sơn.
 
Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo với Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình và các thành viên trong Đoàn về kết quả thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua.
 
Báo cáo nêu rõ, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. 
 
Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều địa phương, đơn vị đã có mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác. Công  tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 được thực hiện thường xuyên…


Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39, Nghị định 108.
 
Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện tinh giản biên chế, bảo đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% theo quy định của Trung ương, bước đầu đạt được kết quả tích cực, giai đoạn 2015 - 2017 và đợt I.2018, toàn tỉnh đã tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 là 1.321 người. Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thường xuyên được rà soát, củng cố, kiện toàn gắn với thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, quán triệt các Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 đến cán bộ, đảng viên; xây dựng và ban hành các kế hoạch để thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 trên địa bàn tỉnh, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị tham mưu và chịu trách nhiệm chính; chủ động thực hiện thí điểm các mô hình mới. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của địa phương, cơ quan, đơn vị theo hướng cắt, giảm dần số lượng các đơn vị trực thuộc, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ để một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính, giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách.
 
Công tác tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định. 
 
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận buổi làm việc
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương sớm ban hành Quy định cụ thể số lượng cấp phó của từng cơ quan, đơn vị khối đảng, Mặt trận, đoàn thể; quy định về quy trình xử lí kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện bầu cử. Có cơ chế kiểm soát việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; sửa đổi, ban hành nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 16/2015 của Chính phủ. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao kết quả mà tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cần tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảngvào cuộc sống. Cần xây dựng, nhân rộng các mô hình mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng.
 
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cũng tiếp thu những kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi và sẽ đề xuất Trung ương xem xét, sửa đổi, ban hànhcho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.
 
*Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã đi khảo sát và có buổi làm việc với một số Chi bộ ở phường Chánh Lộ và Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi về việc thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.
H.P

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS