Thời sự - Chính trị
Hội nghị góp ý vào dự thảo 2 đề án của Ban Tổ chức Trung ương
22:3' 15/11/2018
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trong toàn hệ thống chính trị  Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc và đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Để xây dựng Đề án, Ban Tổ chức Trung ương đã thành lập Tổ Biên tập, thành phần là đại diện lãnh đạo của Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng. Tiến hành nghiên cứu, sơ kết, tổng kết đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân, làm cơ sở xây dựng Quy định. Dự thảo Quy định đã tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan.                       Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu khai mạc Hội nghị sáng ngày 15-11.


Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Quy định trước khi trình Bộ Chính trị, sáng ngày 15-11, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị với các thành phần đại diện ban cán sự đảng các cơ quan ở Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, đại diện lãnh đạo Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước.

Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu kết luận Hội nghị sáng ngày 15-11.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị với các thành phần đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Ngoài nước, Khối Các cơ quan Trung ương, Khối Doanh nghiệp Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo đảng đoàn: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đồng chí Hà Ban phát biểu khai mạc Hội nghị chiều ngày 15-11.


Đồng chí Hà Ban phát biểu kết luận Hội nghị chiều ngày 15-11.

Đồng chí Mai Văn Chính và Hà Ban đề nghị các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến tập trung vào các vấn đề: Sự cần thiết phải ban hành Chỉ thị; Quan điểm, mục tiêu; Bố cục dự thảo Chỉ thị, dự thảo Tờ trình; Nội dung Chỉ thị, nhất là phần đánh giá tình hình, nguyên nhân và các giải pháp. Đặc biệt là giải pháp nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên nói chung và đối với từng đối tượng, lĩnh vực; giải pháp quản lý đảng viên, nhất là đối với những trường hợp đảng viên đi làm ăn xa, vì việc riêng thường xuyên xa nơi cư trú, xin miễn sinh hoạt đảng liên tục nhiều năm.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính và Hà Ban yêu cầu các đồng chí trong Tổ Biên tập, lãnh đạo, chuyên viên các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương tập trung lắng nghe, tiếp thu và tổng hợp đầy đủ ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị để tham mưu giúp Lãnh đạo Ban chuẩn bị tốt dự thảo Đề án, Tờ trình, Quy định, Chỉ thị để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét theo quy định.

Thu Huyền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS