Thời sự - Chính trị
Khai mạc chung khảo Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018
0:8' 27/11/2018
Hội thi là đợt tập huấn nghiệp vụ quan trọng.


Ngày 26-11-2018, tại Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khai mạc chung khảo Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu khai mạc hội thi. 

Tham dự có 21 thí sinh là giảng viên đang giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Đây là những thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ 130 giảng viên qua 3 vòng thi cấp huyện, cấp tỉnh và khu vực vừa qua.

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, phương pháp dạy và học lý luận chính trị trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định: Hội thi không chỉ là một cuộc thi mà còn là một đợt tập huấn nghiệp vụ quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị. Đây cũng là dịp để các thí sinh, các giảng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm về kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Đồng thời là “sân chơi” để các thí sinh thể hiện tốt nhất sự say mê, tâm huyết cũng như năng lực cốt lõi của mình. Hội thi sẽ tuyển chọn, công nhận, suy tôn giảng viên lý luận chính trị giỏi của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, đồng thời giúp các trung tâm có thêm căn cứ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp cho đội ngũ giảng viên hằng năm, tạo điều kiện để thúc đẩy hơn nữa việc đổi mới phương thức giảng dạy và học tập, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả trong công tác giảng dạy lý luận chính trị. Kết quả thi lần này cũng giúp cho Ban Tuyên giáo Trung ương phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình giáo dục lý luận chính trị, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện hơn nữa về nội dung, phương pháp giảng dạy ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong toàn quốc, góp phần thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo lý luận chính trị, nhất là Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hội thi chung khảo Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-11-2018.

T.S
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS