Thời sự - Chính trị
Hội nghị góp ý vào dự thảo Quy định của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Bí thư
17:42' 4/12/2018
Sáng nay 4-12-2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo các dự thảo Quy định “Về Đảng lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị” và dự thảo Chỉ thị “Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng” để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 12-2018.
Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội thảo.


Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Mai Văn Chính, Hà Ban chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân Vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  
Các bản dự thảo Tờ trình, Quy định, Chỉ thị đều đã được gửi xin ý kiến tham gia bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan ở cả Trung ương và địa phương. Trước đó, trong hai ngày 15 và 16-11-2018, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức 5 cuộc hội thảo xin ý kiến của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, thường trực tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, góp ý trực tiếp về bố cục, nội dung của các dự thảo này.   Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã có 14 ý kiến tham gia, góp ý thẳng thắn, tâm huyết. Đối với dự thảo Tờ trình, Quy định của Bộ Chính trị “Về Đảng lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị”, các đại biểu thống nhất, đồng tình cao về bố cục, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, nội dung lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy và biên chế. Các đại biểu chủ yếu đóng góp về câu, từ để bảo đảm chuẩn xác hơn. Cần phải xem xét, tham chiếu giữa các quy định bên Chính phủ và bên Đảng để khi ban hành các Quy định, Chỉ thị này có tính bao trùm toàn hệ thống chính trị. Đối với dự thảo Tờ trình và Chỉ thị “Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc và đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”, các đại biểu nhất trí cần thiết phải ban hành Chỉ thị; nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo Tờ trình, Chỉ thị. Tuy nhiên, các đại biểu lưu ý Tờ trình cần phải viết gọn lại và rõ ý hơn. Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các đồng chí trong Tổ Biên tập, lãnh đạo, chuyên viên các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu và tổng hợp đầy đủ ý kiến của các đại biểu, tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban hoàn thiện tốt dự thảo Tờ trình, Quy định, Chỉ thị để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngay trong tháng 12-2018.
Minh Anh
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS