Thời sự - Chính trị
Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
16:6' 12/12/2018
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và  2020-2025.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai giảng.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng ban tổ chức lớp học cùng 98 học viên là cán bộ các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối, cán bộ chủ chốt các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối thuộc diện quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại lễ khai giảng
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nêu rõ vai trò, tầm quan trọng của lý luận trong thực hiện các phong trào cách mạng cũng như việc học tập, bồi dưỡng kiến thức đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ Khối. Các đồng chí nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Đảng ủy Khối tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ thuộc diện quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc tổ chức lớp cán bộ dự nguồn là chương trình quan trọng, vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Học viện thực hiện thật tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của khóa học; vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng của lớp bồi dưỡng; hết sức coi trọng trau dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, điều hành. Ban tổ chức, ban quản lý lớp học cần làm tốt công tác quản lý, nghiên cứu đổi mới phương pháp thảo luận gắn với viết bài thu hoạch theo mỗi chuyên đề, gắn với hoạt động thực tiễn đã trải qua và có sự tổng hợp nâng lên của mỗi học viên để các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng học tập đạt kết quả tốt nhất.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.
Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW yêu cầu các đồng chí học viên tham gia khóa bồi dưỡng cần chấp hành nghiêm nội quy và thời gian theo chương trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những nội dung mới, vấn đề khó và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, doanh nghiệp, để có nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Từ đó, vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Trong thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2019, các học viên sẽ được các giảng viên, báo cáo viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, của Đảng ủy Khối  truyền đạt 28 chuyên đề tập trung vào các nội dung, như: Nhận thức mới về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; Phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với việc rèn luyện cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII); Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân; xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới công tác phòng chống tham nhũng hiện nay và bài học rút ra qua một số vụ án lớn ở các doanh nghiệp nhà nước; chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; An ninh mạng trong tình hình hiện nay; Cuộc cách mạng lần thứ 4: Cơ hội, thách thức đối với Việt Nam; Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Kết quả và những vấn đề đặt ra; Chính sách của Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Tiêu chí của nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại; Giải pháp đột phá để thực hiện thành công chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam; Bài học về môi trường trong phát triển bền vững kinh tế ở nước ta hiện nay; Thu hút, sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế- xã hội; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay; Công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp; Nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Tính bền vững về tiền lương và thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước; Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế; Kinh tế nông nghiệp; Các học thuyết, xu hướng lãnh đạo thế kỷ XXI và yêu cầu cho người lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay; kỹ năng về lãnh đạo, quản lý; Kết quả hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II về công tác xây dựng Đảng và một số chủ trương, giải pháp về xây dựng Đảng bộ đến năm 2020

Lan Hương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS