Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội :
Tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
16:38' 5/1/2019
Sáng 5-1, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Trình bày báo cáo tổng kết, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Phan Chu Đức cho biết, năm 2018, Đảng bộ thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 8 chương trình công tác của Thành uỷ (khoá XVI) và các đề án, chuyên đề nhằm cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra; đồng thời tập trung triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức, cán bộ. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã nỗ lực, phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao, tính chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và chuyên môn, nghiệp vụ theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố, với những kết quả nổi bật trên các mặt: 1. Tham mưu thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng. 2. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực các ban chỉ đạo Thành phố trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị Thủ đô. 3- Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng tổ chức, bộ máy; cán bộ; đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ. 4- Tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố vững mạnh.

Năm 2018, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã tập trung thực hiện khối lượng công việc lớn, có nhiều nội dung mới, yêu cầu và tính chất nhiệm vụ phức tạp, liên quan, tác động đến nhiều cơ quan, đơn vị và tác động đến kết quả công tác xây dựng đảng của Đảng bộ thành phố; song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và quyết tâm, nỗ lực lớn của toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác trọng tâm với chất lượng tốt, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ theo hướng đổi mới, được cho là khâu khó trong công tác tổ chức - cán bộ như: công tác đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hằng tháng; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện thí điểm nhất thể hóa mô hình tổ chức và chức danh cán bộ có nhiệm vụ tương đồng; đổi mới phương thức tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở; xây dựng, phát triển và củng cố cơ sở đảng yếu kém; xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị... bước đầu đạt được những kết quả tốt, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong thời gian tới.

Ban Tổ chức Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết nhiệm vụ đề ra với tinh thần thẳng thắn, quyết liệt vì nhiệm vụ chung. Lựa chọn nội dung để xây dựng kế hoạch công tác hằng năm, phân bố hợp lý chương trình công tác hằng tháng, quý và phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện. Duy trì việc đánh giá kết quả công tác hằng tuần, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những nhiệm vụ phát sinh với tinh thần chủ động, quyết tâm cao. Phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; luôn sâu sát, hướng về cơ sở, kịp thời giải quyết, tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là việc đổi mới trong chỉ đạo xây dựng các báo cáo, giảm thiểu các nội dung báo cáo không cần thiết cho cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

Báo cáo cũng mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế để từ đó có biện pháp khắc phục, đề ra định hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2019.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình (ảnh trên) đánh giá cao sự đổi mới, tiến bộ và những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực mà TP Hà Nội đã nỗ lực đạt được năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nêu 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đáng chú ý, đồng chí đề nghị thành phố quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của ngành, lấy chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá cán bộ. Trong đó cần quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả”; phấn đấu rèn luyện theo tiêu chuẩn người làm công tác tổ chức - cán bộ “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng và tinh thông” gắn với “4 hóa” trong cơ chế vận hành (hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa văn bản pháp quy; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tự động hóa tổ chức thực hiện)...


Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải (ảnh trên) yêu cầu Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tiếp thu đầy đủ, bổ sung vào nhiệm vụ năm 2019 để tổ chức thực hiện. Nhấn mạnh bối cảnh, tình hình, đặc biệt là yêu cầu, nhiệm vụ tăng tốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tin tưởng, với những kết quả đạt được năm 2018 và tinh thần chủ động, quyết liệt, đổi mới; đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo khẳng định sẽ đưa vào hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch công tác ngay sau hội nghị. Ngoài các nội dung toàn diện đã nêu trong báo cáo và được các đồng chí lãnh đạo nhấn mạnh, Ngành sẽ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ chủ chốt như tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và hướng về cơ sở. Đặc biệt, trong quá trình đó, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố sẽ tăng cường đổi mới lề lối, tác phong làm việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đổi mới toàn diện trên các mặt công tác.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng (thứ 4, phải sang) trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong
công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018.

Trong dịp này, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thị Minh Hạnh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 31 cán bộ, đảng viên được Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng đảng”; Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018.
Thu Huyền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS