Thời sự - Chính trị
Hội thảo khoa học cấp quốc gia Đề tài KX.04.04/16-20
20:30' 10/1/2019Chiều ngày 10-1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia Đề tài KX.04.04/16-20: "Ngăn chặn, đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam: thực trạng, quan điểm, định hướng giải pháp". Đồng chí PGS.TS Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Hà Ban, Mai Văn Chính; đồng chí Võ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Phạm Chí Thành, Quyền Tổng giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật.
Toàn cảnh hội thảo.


Tham dự hội thảo gồm đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật khu vực Hà Nội; các nhà khoa học, các đồng chí trưởng ban tổ chức, trưởng ban tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ; các đồng chí vụ trưởng (trưởng ban) vụ tổ chức cán bộ (ban tổ chức) các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có bài viết tham dự hội thảo.    

Trong đề dẫn phát biểu, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định: Mục đích của hội thảo là đánh giá toàn diện thực trạng, đề xuất quan điểm tổng thể và định hướng, giải pháp hiệu lực nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là đòi hỏi cấp bách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng. Đây là một trong những vấn đề có ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng đặc biệt trong xây dựng Đảng.     


Đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật phát biểu tại hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, dưới nhiều phương diện và cách tiếp cận khác nhau, các tác giả tham luận đã đề cập tới những vấn đề thực tiễn đa chiều, giàu tính gợi mở giúp Ban Chủ nhiệm đề tài có thêm luận chứng để giải quyết tốt các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Các tham luận tham gia hội thảo đã chỉ ra các nhóm nội dung chính như: Nhóm vấn đề thứ nhất: đánh giá thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhóm vấn đề thứ hai: đánh giá hiệu lực, hiệu quả các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thời gian qua. Nhóm vấn đề thứ ba: đề xuất quan điểm, định hướng giải pháp ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các tham luận tham gia hội thảo rất phong phú, nhiều thông tin bổ ích, có giá trị tham khảo cao. Đó là thành quả trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm của các tác giả tham luận đóng góp cho hội thảo.   

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, các đại biểu tích cực thảo luận làm sáng tỏ 5 vấn đề sau: 

1. Làm sâu sắc mối quan hệ giữa các nhóm giải pháp ngăn ngừa và đẩy lùi suy thoái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để thực hiện đồng bộ, liên thông và hiệu quả. 

2. Chỉ rõ cơ chế, công cụ (quy định, chỉ thị, pháp luật, chế tài…) của Đảng và Nhà nước, cách tổ chức thực hiện nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Cần học hỏi kinh nghiệm quốc tế nào? Vận dụng sáng tạo và điều kiện Việt Nam ra sao?...
  
4. Những điển hình hay, nhân tố tích cực trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Cần khái quát các trường hợp này như thế nào để làm luận chứng thực tiễn sinh động, thuyết phục của đề tài nghiên cứu?

5. Tiếp tục dự báo sự biến động của bối cảnh quốc tế và trong nước, những thách thức mới, những vấn đề đặt ra có tác động sâu sắc đối với cuộc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam.   

"Ngăn chặn, đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam: thực trạng, quan điểm, định hướng giải pháp" là một vấn đề nghiên cứu rất khó, phức tạp và rộng nên cần sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà lãnh đạo, quản lý có kinh nghiệm thực tiễn để kết quả nghiên cứu được hoàn thiện hơn.   

Kết luận hội thảo, Ban Chủ nhiệm đề tài khẳng định những đóng góp của các đại biểu tại hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp Ban Chủ nhiệm đề tài có thêm tri thức và thông tin hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu.

Minh Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS