Thời sự - Chính trị
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương
14:24' 11/1/2019

Ngày 10-1-2019 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị mở rộng. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì hội nghị.

                            Đ/c Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Mai Văn Chính, Hà Ban; các đồng chí Đảng ủy viên và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ; dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đảng ủy cơ quan; báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2018; báo cáo về công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018. Hội nghị cũng nghe từng đồng chí đảng ủy viên tự kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được trong năm, chỉ ra hạn chế và phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 18-12-2018 của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, hội nghị đã triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan hoan nghênh tinh thần tự phê bình và phê bình của các đồng chí Đảng ủy viên. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục quan tâm, tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; thực hiện tốt Quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.


Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS