Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2019
22:45' 16/1/2019
Ngày 16-01-2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; chủ tịch HĐTV (HĐQT), tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Năm 2018, Đảng ủy Khối DNTW đã ban hành hệ thống văn bản đồng bộ với nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; về tăng cường công tác phát triển đảng viên; tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ... để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết được đổi mới bằng hình thức trực tuyến, đem lại hiệu quả cao, thiết thực, tiết kiệm. Cùng với việc định hướng kịp thời công tác chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong các doanh nghiệp, đơn vị; Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tuyên dương khen thưởng 14 tập thể là các đảng bộ, chi bộ cơ sở và 17 cá nhân trực tiếp lao động sản xuất có thành tích xuất sắc, phát động đợt thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nâng cao vai trò của cấp ủy theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp. Toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 3.538 đảng viên mới.

Tiếp tục chủ động tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng uỷ Khối đã ký kết lại Quy chế phối hợp công tác với Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ với các nội dung cụ thể, chi tiết hơn. Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã kịp thời ký kết, triển khai Quy chế phối hợp công tác với Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đảm bảo công tác phối hợp giữa Đảng uỷ Khối với cơ quan đại diện vốn chủ sở hữu được liên tục, thông suốt trong quá trình chuyển giao các doanh nghiệp về Uỷ ban.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục duy trì có nền nếp, đúng nguyên tắc, kiên quyết, khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đảng bộ. Qua kiểm tra, giám sát, một số cấp ủy có sai phạm, buông lỏng vai trò lãnh đạo của đảng, không thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ được Đảng uỷ Khối lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, kịp thời khắc phục, ổn định tình hình và tiếp tục phát triển.

Với sự đồng bộ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của các doanh nghiệp trong Khối đều đạt và vượt, có mức tăng trưởng cao so với năm 2017: 29/30 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối sản xuất, kinh doanh có lãi, 17/30 doanh nghiệp và ngân hàng trong Khối có lợi nhuận đạt trên 1.000 tỷ đồng, 9/30 đơn vị trong Khối có mức nộp ngân sách nhà nước đạt trên 5.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối thể hiện rõ vai trò tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho trên 800 nghìn lao động; tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết 30a, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên cả nước với tổng kinh phí 1.056 tỷ đồng. 

Bứt phá thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị đã tiến hành thảo luận các vấn đề thuộc lĩnh vực công tác của Đảng ủy Khối và phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, nguồn lực tài chính, công tác cán bộ và những nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình -
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Khối Doanh nghiệp Trung ương trong thời gian qua, đã góp phần tạo chuyển biến tích cực cho nền kinh tế đất nước trong năm 2018.

Nhấn mạnh, năm 2019 là năm bứt phá, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu, trong thời gian tới Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc cần nghiên cứu kỹ, tìm ra nguyên nhân, đề ra các giải pháp thiết thực để khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã nêu trong báo cáo. Ngày 15/01/2019, Đảng ủy Khối DNTW đã ban hành Nghị quyết số 04 – NQ/ĐUK về công tác năm 2019. Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần khẩn trương, chủ động, tích cực triển khai thực hiện những giải pháp phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trọng tâm là tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương khóa XII, đặc biệt là các nghị quyết về sản xuất kinh doanh, về cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 69 của Ban Bí thư, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi những cách làm hay, mới trong việc thực hiện  Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, tạo môi trường lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối yên tâm gắn bó và đóng góp xây dựng doanh nghiệp phát triển.

Cấp uỷ các cấp trong doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo tổ chức công đoàn, trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức triển khai thực hiện hiệp định CP-TPP từ ngày 14/1/2019 vừa qua. Đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án, công trình đầu tư trọng điểm; tiếp tục xử lý có hiệu quả, dứt điểm các dự án thua lỗ, kém hiệu quả. Quyết liệt thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5, khoá XII “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, ngân hàng theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu của giai đoạn 2016-2020” của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho 6 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.


Mai Hương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS