Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Trung ương họp mặt cán bộ hưu trí khu vực miền Nam dịp Xuân Kỷ Hợi 2019
23:7' 29/1/2019
Sáng 29-1-2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức buổi họp mặt với các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ lão thành của Ban Tổ chức Trung ương qua các thời kỳ nhân dịp Mừng Đảng – Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Mai Văn Chính phát biểu: Trong không khí vui tươi những ngày đón tết cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức buổi họp mặt thân mật nhằm thăm hỏi, động viên, chúc mừng năm mới và chia sẻ những thông tin mà Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thực hiện được trong năm qua và đồng thời cũng muốn lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ lão thành đóng góp cho Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, để qua đó, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong năm 2019 và những năm tếp theo.

Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu

Đồng chí Mai Văn Chính cho biết, vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2019, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm vừa qua. Mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm cao, sự phấn đấu không ngừng thì Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó.

Để đạt được những kết quả đó, thứ nhất là cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã kế thừa, phát huy những thành tựu, truyền thống của Ngành trong những năm vừa qua; thứ hai là cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát, bám chắc vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư; thứ ba là sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn Ngành; thứ tư là phối hợp kịp thời, chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, các tổ chức đảng, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên mà trong đó có sự đóng góp rất lớn của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban Tổ chức Trung ương qua các thời kỳ.

Phương hướng, nhiệm vụ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 2019: Đây là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần lần thứ XII của Đảng. Trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi và cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức đan xen thì nhiệm vụ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng là hết sức nặng nề. Vừa qua, Trung ương đã thành lập các tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII, Tiểu ban tổng kết Điều lệ Đảng, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban phục vụ. Hiện nay, các tiểu ban đã tiến hành họp triển khai, xây dựng các đề cương, kế hoạch để chuẩn bị báo cáo Hội nghị Trung ương lần thứ X vào tháng 5-2019. Chuẩn bị hoàn thiện, thông qua các đề cương, văn kiện để đầu năm sau đưa các văn kiện này về đại hội cơ sở.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục hoàn thiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và tham mưu tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, bổ sung sửa đổi điều lệ đảng và triển khai tham mưu thực hiện tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bên cạnh đó, các công việc thường xuyên là thẩm định, trình duyệt các quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, tham mưu các cấp ủy thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí sắp sếp các bán bộ nhân sự cho đại hội cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc bố trí bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 của Đảng đã đề ra. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và tiếp tục sắp sếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ và Nghị quyết Trung ương 8 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…                            
Hoàng Hào

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS