Thời sự - Chính trị
Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019
19:42' 11/2/2019

Chiều 11-2-2019, ngày làm việc đầu tiên sau nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

                             Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Trong tháng 1-2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và các nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

1. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời, các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chủ động tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

2. Tổ chức kiểm điểm năm 2018 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị kiểm điểm theo đúng quy định. Đã có 60/63 địa phương, 48/70 cơ quan, đơn vị hoàn thành kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018.

3. Hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Quy định 262-QĐ/TW

Triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, không có tiêu cực. Hầu hết các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn có tỉ lệ cao về số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao, không có đồng chí nào có số phiếu tín nhiệm thấp từ 50% trở lên. Kết quả lấy phiếu là sự ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu trong công tác, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”,“tự sửa”, là kênh thông tin quan trọng giúp cho các cấp ủy đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ khách quan, chính xác hơn.

4. Tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã có 56 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 1.825 tác phẩm dự giải được lựa chọn để trao giải. Trong đó có 4 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 25 giải khuyến khích và 2 giải mới là Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi, Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi. Giải Búa liềm vàng đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp mọi miền đất nước về ý thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng. Thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019.

5. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII) về công tác xây dựng đảng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Các cấp ủy đảng đã chú trọng nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả sự chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng kế hoạch sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết để phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đồng thời phát hiện và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với Kết luận số 34-KL/TW, Nghị quyết số 37-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tham mưu các cấp ủy tiếp tục triển khai các đề án theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết; rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; bỏ các tổ chức trung gian; giảm đầu mối bên trong; giảm cấp phó; giảm biên chế. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII): Tham mưu cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với các giải pháp phù hợp tình hình thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung việc đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, đảng viên; việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố không là người địa phương. Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, thành lập và tổ chức hoạt động của các tiểu ban và triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo đề cương Báo cáo công tác xây dựng đảng 5 năm (2016-2020)…

Thực hiện trách nhiệm nêu gương: Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời khen thưởng những tấm gương tiêu biểu, nhắc nhở những người thực hiện chưa tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Về thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên: Hướng dẫn các đảng đoàn, ban cán sự đảng xây dựng khung mẫu quy chế làm việc của các đảng đoàn, ban cán sự đảng. Cụ thể hóa Quy chế làm việc mẫu của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Quy định của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hướng dẫn ban tổ chức cấp ủy trực thuộc thực hiện Quyết định số 2474-QĐ/TW về ban hành tạm thời Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; Quyết định số 2475-QĐ/TW về thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng gắn với vị trí việc làm và việc lập kế hoạch công tác năm 2019. Tiếp tục thực hiện tốt việc điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với kiện toàn cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhân sự các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt chính sách cán bộ, đồng thời phối hợp với chính quyền các cấp quan tâm chăm lo, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 2-2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Chủ động bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2019 đã thống nhất cao tại Hội nghị toàn quốc, tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả; đồng thời tham mưu chỉ đạo kiểm tra, sơ kết đánh giá theo định kỳ hằng quý, 6 tháng và kết quả thực hiện cả năm 2019, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để đề xuất thi đua khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Tập trung tham mưu hoàn thiện việc Tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nghiên cứu, tham mưu tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Điều lệ Đảng. Phối hợp, tham mưu thẩm định để trình Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch, chuẩn bị tham mưu quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương.

3. Triển khai các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế và xây dựng vị trí việc làm

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; giảm đầu mối bên trong; giảm cấp phó. Hoàn thành sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và 3 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, việc thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức, cán bộ. Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai xây dựng và hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện các Quyết định 2474, 2475-QĐ/BTCTW và việc lập kế hoạch công tác năm 2019 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Tham mưu triển khai thực hiện các Quyết định của Ban Tổ chức Trung ương (từ Quyết định số 4127 đến Quyết định số 4139-QĐ/BTCTW) về việc ban hành danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các ban xây dựng đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

4. Các nhiệm vụ về công tác cán bộ

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Tham mưu cấp ủy cụ thể hóa, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương. Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định. Tiếp tục theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2018; báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối các đồng chí ủy viên ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn; báo cáo kết quả nhận xét cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý năm 2018.

5. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Tiếp tục tham mưu thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoàn thành Đề án “Tổng kết các chủ trương, chính sách về phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế ngoài khu vực Nhà nước”. Tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 và khen thưởng định kỳ tổ chức đảng, đảng viên năm 2018. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn tiêu chí, quy trình đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng).

6. Theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ

Hoàn thiện Hướng dẫn thực hiện Quy định 126-QĐ/TW “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập, du lịch… ở nước ngoài đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định.

Nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, nhất là những vùng trọng điểm, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời có hiệu quả những âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

7. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền

Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tổng kết Giải Búa liềm vàng lần thứ III – năm 2018. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về các nội dung công tác tổ chức xây dựng đảng tại Hội nghị Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII). Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2019 định hướng cho các địa phương, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó có nhiều tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019.

8. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

9. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Ngành về mọi mặt; xây dựng hình ảnh người cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông” với phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc nấy".


Tin: Thảo NguyênẢnh: Xuân Sơn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Xin chữ ngày Tết    (5/2/2019)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS