Thời sự - Chính trị
Tuyên Quang phát huy giá trị của danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình gắn với phát triển kinh tế du lịch
14:35' 13/2/2019
Ngày 13-2 (mùng 9 Tết Kỷ Hợi), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức Lễ phát động thi đua, Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019 và Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đón nhận Bằng xếp hạng danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự trao Bằng xếp hạng và phát biểu chỉ đạo.


Thưa các đồng chí!

Thưa toàn thể nhân dân!

Hôm nay, trong không khí sắc xuân tưng bừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ phát động thi đua, Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019 và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đón nhận Bằng xếp hạng danh thắng Quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân danh cá nhân, tôi gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang cùng toàn thể các đồng chí, đồng bào đã về dự buổi lễ hôm nay.

Thưa các đồng chí!

Thưa toàn thể nhân dân!

Tuyên Quang là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” là “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”. Nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nơi khơi nguồn những tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đưa cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Truyền thống lịch sử, văn hóa và thiên nhiên ưu đãi đã tạo cho Tuyên Quang nhiều tiềm năng, lợi thế, đồng thời là niềm tự hào, là động lực để tỉnh nỗ lực vươn lên, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tôi rất vui mừng nhận thấy rằng, trong những năm qua, Đảng bộ, nhân dân, các dân tộc tỉnh Tuyên Quang phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực hết mình, bứt phá vươn lên, thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển và đang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Đặc biệt, 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tỉnh đã khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch mà Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng không ngừng được quan tâm đầu tư; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ; phát triển kinh tế lâm nghiệp từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao cho người trồng rừng. Chương trình nông thôn mới đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều tiến bộ; tỉnh đã thu hút được một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế, tạo ra những bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh không ngừng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm khá mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tốt; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Hôm nay, tỉnh tổ chức phát động Phong trào thi đua, Tết trồng cây nhằm tạo động lực, khí thế để toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cùng với đó là việc tổ chức đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định vị trí của danh thắng với những giá trị nổi bật, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, phát triển du lịch của Na Hang, Lâm Bình nói riêng và Tuyên Quang nói chung, đồng thời là cơ sở quan trọng để tỉnh phối hợp với tỉnh Bắc Kạn xây dựng hồ sơ Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang trình UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới.


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Bằng xếp hạng danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình cho tỉnh.

Thưa các đồng chí!

Thưa toàn thể nhân dân!

Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc đánh giá sự phát triển sau hơn 30 năm đổi mới và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự nỗ lực chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 5 năm và thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 20120, năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các tỉnh, thành trong cả nước nói chung và Tuyên Quang nói riêng phải quyết tâm nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết liệt, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt mọi khó khăn, thử thách, chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra với những biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi, bảo đảm thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần tiến hành rà soát kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ của cấp mình; trên cơ sở đó kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Hai là, tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp hợp lý, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Đổi mới tư duy, xây dựng quy hoạch và phương thức thu hút đầu tư, lựa chọn các dự án có chất lượng và hiệu quả, phù hợp với lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, các công trình đô thị, điện, thủy lợi, phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân các dân tộc của tỉnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ba là, thường xuyên quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, phát huy truyền thống cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; làm tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn. Đặc biệt tỉnh cần chú trọng bảo vệ và phát huy giá trị của danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình gắn với phát triển kinh tế du lịch của tỉnh và xây dựng hồ sơ Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang trình UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bốn là, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức lợi dụng vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng. Thường xuyên củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân yên tâm phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.

Năm là, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở tất cả các cấp, các ngành; triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 về công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thưa các đồng chí!

Thưa toàn thể nhân dân!

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất định Tuyên Quang sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong năm Kỷ Hợi 2019 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội các cấp của tỉnh.

Một lần nữa tôi xin chúc toàn thể các đồng chí, đồng bào một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công, an khang, thịnh vượng. 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Xin chữ ngày Tết    (5/2/2019)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS