Thời sự - Chính trị
Cụm thi đua số 4 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng ký Giao ước thi đua năm 2019
20:50' 17/2/2019
Tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) Cụm thi đua số 4 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa ký Giao ước thi đua năm 2019. Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đã đến dự và phát biểu chào mừng.Toàn cảnh hội nghị.

Cụm thi đua số 4 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng gồm 11 tỉnh, thành: Bình Dương, Long An, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Trong năm 2018, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong cụm đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện và mang lại kết quả đáng khích lệ; hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra, tiếp tục tạo nên những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của công tác tổ chức xây dựng đảng, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 các địa phương đề ra. Ban Tổ chức các cấp ủy đã tham mưu Ban Thường vụ các tỉnh xây dựng các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về công tác tổ chức xây dựng đảng; sơ kết, tổng kết các chuyên đề; theo dõi, tham mưu tổ chức thự hiện các Nghị quyết Trung ương 4,6,7,8 (khóa XII). Nội bộ ngành và từng cơ quan ban tổ chức tỉnh, thành ủy tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, gắn bó; công tác phối hợp giữa các cơ quan ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, tổ chức bộ máy của ban tổ chức các cấp ủy tiếp tục được chú trọng, kiện toàn và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. …

Tại hội nghị, Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trao đổi về những kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng đảng tại các địa phương, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cần quan tâm, góp phần giúp các đơn vị trong Cụm thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

Cụm thi đua số 4 ký Giao ước thi đua năm 2019.

Cụm thi đua số 4 đã phát động và ký Giao ước thi đua năm 2019 với 7 nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng, trong đó có Nghị quyết số 18 và Nghị quyết 19 (khóa XII); Rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng đảm bảo đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước; Đẩy mạnh phân cấp trong công tác tổ chức xây dựng đảng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong công tác tổ chức xây dựng đảng; Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Thực hiện tốt công tác tham mưu tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, nhất là những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng đảng.

Hội nghị đã bầu Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Long An làm Cụm trưởng, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lâm Đồng và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu làm Cụm phó Cụm Thi đua số 4 năm 2019.

Hoàng Yên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS